ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344547 דיוויס 22 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 1 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 348933 מ. לבנה 5 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 347448 עופר כהן 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344269 שיר ורד 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 346030 יואב גרטמן 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345197 שיר ורד 23 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 6 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344183 יואב גרטמן 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344591 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 8 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345971 יואב גרטמן 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345975 יואב גרטמן 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345229 עדינה דולב 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345430 שיר ורד 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 12 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345974 אביבה רבינוביץ' 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 13 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344589 שיר ורד 27 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345972 יואב גרטמן 22 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345431 עופר כהן 6 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 16 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345976 יואב גרטמן 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 346119 אביבה רבינוביץ' 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 387700 מרב לבל 28 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345956 אביבה רבינוביץ' 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 386432 סיקו בכור 30 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360229 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345369 איציק ת.ועדינה 10 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360218 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345338 עדינה דולב 6 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 354779 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בקעת בית נטופה פורח נקודה 340
טופח קסיוס Lathyrus cassius 355044 יפתח סיני 10 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה378
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360239 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360238 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 373464 יפתח סיני 18 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה השבה גן מקלט בקעה
טופח קסיוס Lathyrus cassius 373463 מרגרטה וולצ'אק 12 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 31 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344590 ורד שיר 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 32 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360219 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 355453 אמיר טל 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344600 הגר לשנר 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 35 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344455 אביבה רבינוביץ' 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 36 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344445 אורי פרגמן-ספיר 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 37 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 331712 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360228 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360213 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 40 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360214 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 41 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 331745 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 42 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 331714 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344588 מימי רון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 355038 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360237 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל גוש גדול
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364052 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360217 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364053 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 49 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344587 שיר ורד 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 50 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344446 אבי שמידע 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 360215 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 52 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364059 יפתח סיני 7 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344467 יואב גרטמן 30 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 54 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344456 יואב גרטמן 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 55 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345977 אביבה רבינוביץ' 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 56 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 345973 אביבה רבינוביץ' 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 57 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 344457 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 58 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
טופח קסיוס Lathyrus cassius 359222 מונט גלפז 21 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 59 הר הכרמל: ראש כרמל
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364058 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 300-500 פרטים לאורך 200 מ'
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364055 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 61 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה כ-20 פרטים סביב עצי זית שלא נחרשו
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364054 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פיזור ושפעה - 20 פרטים; סביב עץ זית; נלקח זרע לגידול בגן הבוטני בהר הצופים
טופח קסיוס Lathyrus cassius 385160 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 63 חורשת עפולה עילית
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364056 יפתח סיני 9 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 פרטים
טופח קסיוס Lathyrus cassius 364057 יפתח סיני 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Lathyrus%20cassius/ 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים