ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 395043 דר בן נתן 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 1 נחל רודד נצפו בפריחה מלאה ב-16:00. ב12:30 באותו היום, כל הפרחים היו סגורים.
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 393790 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 2 נחל נטפים
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339644 שלמון בני 19 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 3 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339646 תדמור 1 בינואר 1961 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 4 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339634 יואב גרטמן 2 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 5 הרי אילת: צפחות מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339642 עוזי פליטמן 4 בינואר 1962 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 6 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339643 יעקב ליפקין 1 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 7 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339641 פ. פרנק 20 במרץ 1961 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 8 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
טפרוסיה נובית Tephrosia nubica 339640 קאופמן 2 בפברואר 1951 1 0 0 /taxa/Tephrosia%20nubica/ 9 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם