ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 346561 דידי קפלן 12 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 1 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 343355 אלכסנדר איג 18 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 2 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 347077 רבקה דולברגר 6 במאי 1955 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 3 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 346314 עופר כהן 25 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 4 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 346865 רבקה דולברגר 7 במאי 1955 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 5 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 347744 וויסמן 7 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 6 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 345788 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 345575 עופר כהן 3 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 8 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 343325 נח נפתולסקי 4 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 9 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 347629 דידי קפלן 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 10 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 345782 דוכס ראובן 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 345770 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 12 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 347628 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 13 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 343326 נח נפתולסקי 6 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 14 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
יינית נבובה Oenanthe fistulosa 364995 דידי קפלן 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20fistulosa/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן