ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ימון ביצני Halophila ovalis 336429 תצפיות רת"ם 12 ביוני 1963 1 0 0 /taxa/Halophila%20ovalis/ 1 מתוך נתוני רת"ם
ימון ביצני Halophila ovalis 367992 אמציה גנין 14 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Halophila%20ovalis/ 2