ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 339680 צפורה גוטסמן 16 באפריל 1959 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 1 מתוך נתוני רת"ם
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 372710 יובל ספיר 9 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 2
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 378475 יובל ספיר 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 3 חוף קצא"א
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 378474 יובל ספיר 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 4 מול מלון הנסיכה. עומק ~12-15 מטרים
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 359256 יובל ספיר 25 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 5 ערבה דרומית: חוף מפרץ אילת
ימון הקשקשים Halophila stipulacea 323308 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Halophila%20stipulacea/ 6 מתוך נתוני רת"ם