ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 394139 זאב שפירא 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 1 בית יתיר, תחתית הר ב, מדרון דרומי, צמוד לדרך בטחון פרט יחיד
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 326667 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 2 מתוך נתוני רת"ם
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 340580 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 3 מתוך נתוני רת"ם
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 340684 דני זהרי 5 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 4 מתוך נתוני רת"ם
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 339843 אבינועם דנין 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 387545 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 6 איפה ששתלנו את זמזומית ורבורג
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 389781 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 7 נשתלה לראשונה לפני שנתיים (?). מאז זורעת את עצמה אך חלש. זרעה את עצמה
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 357997 מרגרטה וולצ'אק 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 8
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 357501 מרגרטה וולצ'אק 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 9
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 358269 14 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 10
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 358031 עמוס סבח 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 11
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 358274 שחר כפיר 14 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 12
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 358273 שחר כפיר 14 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 13
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 358275 עמוס סבח 14 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 14
אבובית עדינה Ziziphora tenuior 372362 אייל דרעי 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Ziziphora%20tenuior/ 15