ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אזובית רמון Origanum ramonense 383478 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 1 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
אזובית רמון Origanum ramonense 384163 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 2 רמת עבדת: עקרב
אזובית רמון Origanum ramonense 384164 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 3 רמת עבדת: עקרב מעט עלי קיץ
אזובית רמון Origanum ramonense 383826 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
אזובית רמון Origanum ramonense 324141 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 377465 אודי קולומבוס 14 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 6 רמת עבדת: עקרב
אזובית רמון Origanum ramonense 359351 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 7 מערבית לראש אלות-מפנה מזרחי
אזובית רמון Origanum ramonense 359346 מימי רון 5 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 8 צפונית להר רומם
אזובית רמון Origanum ramonense 324147 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 9 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359352 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 10 מערבית לראש אלות- ראש אוכף
אזובית רמון Origanum ramonense 359350 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 11 מערבית לראש אלות- מפנה צפון מזרחי
אזובית רמון Origanum ramonense 324140 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 12 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 377466 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 13 רמת עבדת: עקרב מפנה מזרחי: 4 ב-6 מ', 7 ב-2 מ'. שליש עליון של המדרון, מפנה דרומי ומזרחי - משטחי סלע. 3 ב1.5 מ' מפנה צפון-מזרחי, 2 במפנה צפוני, 1 במפנה מזרחי, 2 דרומית לגב מים לפני הפסגה מפנה מזרחי משטח סלע..
אזובית רמון Origanum ramonense 370381 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 14 רמת עבדת: עקרב 5+3+8
אזובית רמון Origanum ramonense 370380 מימי רון 5 באוקטובר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 15 רמת עבדת: עקרב כ- 20 פרטים ב-20*50 מ'
אזובית רמון Origanum ramonense 324139 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359353 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 17 נחל אלות
אזובית רמון Origanum ramonense 324144 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 324142 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359356 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 20 שולי מכתש רמון (מערבית למצפה הכוכבים)
אזובית רמון Origanum ramonense 359349 מימי רון 5 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 21 נחל ניצנה- ליד הכביש להר חריף
אזובית רמון Origanum ramonense 324137 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 22 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 365199 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 23 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
אזובית רמון Origanum ramonense 359613 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 24 ערוץ עליון של נחל ניצנה, מזרחית לבורות לוץ
אזובית רמון Origanum ramonense 359608 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 25 בור חמת
אזובית רמון Origanum ramonense 359607 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 26 בור חמת
אזובית רמון Origanum ramonense 359355 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 27 דרום-מערבית לשפך נחל אליצור ישנם בסביבה עוד מדרונות עם משטחי סלע, יתכן שישנם פרטים רבים נוספים בסביבה. *זהו האתר ממנו אסף אבינועם את הפרט ממנו הגדיר את אזבית הרמון כמין חדש
אזובית רמון Origanum ramonense 359606 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 28 בור חמת
אזובית רמון Origanum ramonense 359357 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 29 שפך נחל אשחרים
אזובית רמון Origanum ramonense 359348 מימי רון 5 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 30 מעלה נחל אשחרים
אזובית רמון Origanum ramonense 324145 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 31 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359347 מימי רון 5 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 32 הר רמון
אזובית רמון Origanum ramonense 324149 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 33 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 324148 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 34 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359842 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 35 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
אזובית רמון Origanum ramonense 324143 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 36 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 324146 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 37 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 370379 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 38 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה שטחים מזרחית לערוץ, לא נסרקו בסקר זה
אזובית רמון Origanum ramonense 324138 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 39 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אזובית רמון Origanum ramonense 359354 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 40 דרומית לנחל אליאב
אזובית רמון Origanum ramonense 359614 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Origanum%20ramonense/ 41 ערוץ עליון של נחל ניצנה, מזרחית לבורות לוץ