ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כדורן ענף Sparganium erectum 385241 הגר לשנר 6 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 1 חניון קק"ל - דרדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 366936 צופה בלתי ידוע 17 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 2 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 366935 צופה בלתי ידוע 1 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 3 עמק החולה: ימת החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 383965 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 4 אחו בנימינה
כדורן ענף Sparganium erectum 383967 מימי רון 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 5 אחו בנימינה
כדורן ענף Sparganium erectum 346058 יואב גרטמן 9 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 6 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 384072 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 7 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 384073 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 8 שרון צפוני: בקעת הנדיב כתם די צפוף, בחלקו מתערבב עם אגמון ימי
כדורן ענף Sparganium erectum 384074 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 9 עמק החולה: ימת החולה כסוי 40 מר
כדורן ענף Sparganium erectum 341304 רוחמה ברלינר 30 במאי 1977 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 10 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 360323 מאור פרנטה 13 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 11 חולות: חולות ראשון לציון
כדורן ענף Sparganium erectum 371869 יאיר פרידברג 13 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 12 חולות: חולות ראשון לציון
כדורן ענף Sparganium erectum 366927 ראובן אבי 28 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 13 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 366928 ענבר עוזי 17 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 14 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 366920 ראובן אבי 14 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 15 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 366921 ראובן אבי 11 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 16 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 366926 ראובן אבי 14 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 17 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 366929 ראובן אבי 13 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 18 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 383656 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 19 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 348420 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 20 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366848 יפתח סיני 4 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום השבה ברכת לבנון
כדורן ענף Sparganium erectum 366849 יפתח סיני 14 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 22 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כדורן ענף Sparganium erectum 366850 שי קורן 29 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 23 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כדורן ענף Sparganium erectum 354580 יפתח סיני 7 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מההעתקה מעין אפק
כדורן ענף Sparganium erectum 355026 יפתח סיני 26 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום שתילה מעין אפק
כדורן ענף Sparganium erectum 355089 שי קורן 29 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כדורן ענף Sparganium erectum 366847 יפתח סיני 4 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום השבה ברכת לבנון
כדורן ענף Sparganium erectum 355091 יפתח סיני 14 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כדורן ענף Sparganium erectum 377523 יפתח סיני 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כדורן ענף Sparganium erectum 366933 דידי קפלן 14 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כדורן ענף Sparganium erectum 366868 חוה גולדשטיין 23 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כדורן ענף Sparganium erectum 366870 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כדורן ענף Sparganium erectum 366862 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 33 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כדורן ענף Sparganium erectum 366854 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
כדורן ענף Sparganium erectum 348218 יובל ספיר 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 348421 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 348318 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 348352 אבי שמידע 30 ביולי 1974 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366931 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 39 עמק החולה: ארץ פלגי מים
כדורן ענף Sparganium erectum 371864 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 40 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 347571 דורית כהן 31 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 41 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347739 עברי יריב 30 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 42 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366925 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 43 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 366852 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 44 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 347572 מרגלית נעמי 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 45 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366922 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 46 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 371861 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 47 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 371863 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 48 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 377520 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 49 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 377519 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 50 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 355935 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 51 עמק החולה: ימת החולה כסוי 40 מר
כדורן ענף Sparganium erectum 341281 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1921 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 52 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347252 עברי יריב 30 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 53 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 348351 נח נפתולסקי 30 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366924 ועדיה יוסי 17 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 55 עמק החולה: ימת החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 366900 טליה אורון 13 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 56 עמק החולה: ימת החולה 250 מ' צפונה למבנה חקלאי יפתח
כדורן ענף Sparganium erectum 347251 ש.נחמוני 6 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 57 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347220 אלכסנדר איג 18 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 58 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347219 אלכסנדר איג 16 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 59 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347222 ש.לינקרם 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 60 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 377522 יפעת ארצי 12 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 61 עמק החולה: ימת החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 377521 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 62 עמק החולה: ימת החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 348572 דורית כהן 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 63 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347221 דני זהרי 11 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 64 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 348607 דורית כהן 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 65 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347263 דני זהרי 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 66 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 347264 גדעון אורשן 15 ביולי 1953 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 67 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 344676 מיכאל זהרי 21 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 68 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 344439 אלכסנדר איג 25 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 69 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 344438 אלכסנדר איג 24 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 70 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343602 גדי פולק 1 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 71 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366899 ראובן אבי 17 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 72 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366864 חוה גולדשטיין 27 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 73 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366895 ראובן אבי 19 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 74 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366901 ראובן אבי 12 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 75 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366932 מלול אלי 16 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 76 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 371866 עופר שנער 29 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 77 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366894 ראובן אבי 30 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 78 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366912 ראובן אבי 21 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 79 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366919 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 80 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366906 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 81 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366908 ראובן אבי 26 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 82 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366891 ראובן אבי 10 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 83 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366875 חוה גולדשטיין 30 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 84 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366877 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 85 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366865 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 86 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366872 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 87 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366866 חוה גולדשטיין 27 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 88 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366867 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 89 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366869 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 90 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366871 חוה גולדשטיין 13 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 91 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366873 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 92 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366874 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 93 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366876 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 94 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366878 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 95 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366879 חוה גולדשטיין 30 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 96 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366880 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 97 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366882 חוה גולדשטיין 11 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 98 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366883 חוה גולדשטיין 11 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 99 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366884 ראובן אבי 8 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 100 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366885 ראובן אבי 15 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 101 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366886 ראובן אבי 16 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 102 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366887 ראובן אבי 30 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 103 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366888 ראובן אבי 27 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 104 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366889 ראובן אבי 28 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 105 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366890 ראובן אבי 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 106 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366892 ראובן אבי 18 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 107 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366893 ראובן אבי 18 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 108 צפון הגולן: מורדות גולן מים עכורים
כדורן ענף Sparganium erectum 366896 ראובן אבי 29 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 109 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366897 ראובן אבי 11 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 110 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366903 ראובן אבי 1 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 111 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366904 ראובן אבי 14 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 112 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366905 ראובן אבי 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 113 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366907 ראובן אבי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 114 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366909 ראובן אבי 28 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 115 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366910 ראובן אבי 30 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 116 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366911 ראובן אבי 9 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 117 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366913 ראובן אבי 15 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 118 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366915 ראובן אבי 13 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 119 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366916 ראובן אבי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 120 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366918 ראובן אבי 13 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 121 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366859 צוות השמורה 20 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 122 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366851 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 123 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366853 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 124 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366855 חוה גולדשטיין 31 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 125 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366856 חוה גולדשטיין 25 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 126 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366858 חוה גולדשטיין 28 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 127 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366860 חוה גולדשטיין 26 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 128 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366861 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 129 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366902 דידי קפלן 7 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 130 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 366923 גלילי משה 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 131 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 343734 אנטולי בקרמן 26 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 132 רמות מנשה: נחלי מנשה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 346567 קפלן דידי 17 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 133 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 371868 אורי נוה 30 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 134 שרון דרומי: ירקון
כדורן ענף Sparganium erectum 341861 יואב גרטמן 17 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 135 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 371860 אורי נוה 25 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 136 שרון דרומי: ירקון
כדורן ענף Sparganium erectum 341710 אלמוני 10 בספטמבר 1925 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 137 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 357346 יוסי רינסקי 19 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 138 שרון דרומי: שפך שורק
כדורן ענף Sparganium erectum 371865 יוסי רינסקי 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 139 שרון דרומי: שפך שורק
כדורן ענף Sparganium erectum 341404 יעקב ליפקין 29 ביוני 1962 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 140 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 368188 רן לוטן 17 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 141 שרון צפוני: נחל חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 357717 מרגרטה וולצ'אק 16 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 142 שרון צפוני: נחל חדרה עשרות מטרים.תעלה
כדורן ענף Sparganium erectum 356951 אורי שפירא 30 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 143 שרון צפוני: נחל חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 343169 יגאל גמליאלי 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 144 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343163 יובל ספיר 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 145 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 356948 אורי שפירא 4 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 146 שרון צפוני: חמרה חדרה איסוף זרעים עצמי
כדורן ענף Sparganium erectum 356508 אורי נוה 7 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 147 שרון צפוני: חמרה חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 343134 יובל ספיר 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 148 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 356943 אורי שפירא 10 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 149 שרון צפוני: חמרה חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 360067 אורי שפירא 4 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 150 שרון צפוני: חמרה חדרה איסוף זרעיםעצמי
כדורן ענף Sparganium erectum 372675 נוגן צברי 11 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 151 שרון צפוני: חמרה חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 343650 ורד שיר 27 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 152 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343610 שיר ורד 30 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 153 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343726 גבי אברהם 20 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 154 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 360387 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 155 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 366934 מימי רון 28 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 156 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 366898 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 157 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 368161 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 158 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 360402 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 159 שרון צפוני: בקעת הנדיב
כדורן ענף Sparganium erectum 343668 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 160 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343611 שויצר רונן 13 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 161 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343727 שיר ורד 3 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 162 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 360401 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 163 שרון צפוני: בקעת הנדיב שני דונם
כדורן ענף Sparganium erectum 343443 רוחמה ברלינר 16 ביולי 1978 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 164 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 360389 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 165 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
כדורן ענף Sparganium erectum 343444 רוחמה ברלינר 27 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 166 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 360388 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 167 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
כדורן ענף Sparganium erectum 366930 ראובן אבי 29 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 168 כתף החרמון: חרמון
כדורן ענף Sparganium erectum 383657 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 169 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 371867 טליה אורון 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 170 עמק החולה: ימת החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 366857 חוה גולדשטיין 26 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 171 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 371862 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 172 עמק החולה: עמק החולה
כדורן ענף Sparganium erectum 354591 יפתח סיני 11 בנובמבר 2009 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 173 שרון צפוני: נחל חדרה מדרום לואדי ערה וכביש 65 ממזרח לתחנת דלק אלון תעלה מלאה בכדורן ענף משני צידי דרך עפר הערכה של 1000
כדורן ענף Sparganium erectum 357441 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 174 שרון צפוני: חמרה חדרה
כדורן ענף Sparganium erectum 366914 ראובן אבי 11 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 175 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 385619 בר שמש 18 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 176 נחל הירקון - כפר הבפטיסטים
כדורן ענף Sparganium erectum 366863 חוה גולדשטיין 26 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 177 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 348606 כהן דורית 11 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 178 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366917 ראובן אבי 11 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 179 צפון הגולן: מורדות גולן
כדורן ענף Sparganium erectum 347218 עוז גולן 27 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 180 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 342835 עזרא אורית 20 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 181 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 341503 נח נפתולסקי 29 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 182 מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 343669 דוכס ראובן 21 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 183 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כדורן ענף Sparganium erectum 366881 חוה גולדשטיין 27 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Sparganium%20erectum/ 184 צפון הגולן: מורדות גולן