ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כדרורית המים Wolffia arrhiza 396164 בר שמש 6 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 1 אחו תל זרוד
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345599 לבב דיתה 6 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 2 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345953 עופר כהן 8 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 3 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346471 יאיר אור 24 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 4 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343371 מיכאל זהרי 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 5 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346381 יעקב ליפקין 15 ביולי 1972 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 6 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346710 יאיר אור 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 7 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346557 יאיר אור 8 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347695 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 9 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367300 אמיר רז 17 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 10 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367301 היימן רויטל 28 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367302 דידי קפלן 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 12 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343372 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 13 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345645 יובל ספיר 29 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345887 עופר כהן 21 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345633 עופר כהן 5 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 16 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367304 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 17 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 391139 הילה אברהם 24 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 18 תנוריה
כדרורית המים Wolffia arrhiza 391137 הילה אברהם 22 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 19 עין קשת
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346194 צוות-קשת 2 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 20 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 346572 יובל ספיר 10 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 21 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345761 יובל ספיר 28 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 343060 זאב קולר 17 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 23 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345765 עופר כהן 5 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 24 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345632 יאיר אור 10 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 25 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345890 עוז גולן 28 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 26 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 387026 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 374657 טליה אורון 6 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 28 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367298 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 29 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 355033 יפתח סיני 30 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 30 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק עין לבנים הערכה בלבד
כדרורית המים Wolffia arrhiza 355949 טליה אורון 24 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 31 עמק החולה: דרום עמק החולה תעלת מעינות יסוד המעלה. נלקחה דגימה לאוסף הלאומי
כדרורית המים Wolffia arrhiza 360270 רועי ארד 31 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 32 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק עין לבנים מכסה יחד עם עדשת מים את כל גוף המים. כמו כן התאנה מצלה על הבריכה .
כדרורית המים Wolffia arrhiza 356105 טליה אורון 12 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 33 רמת כורזים: מורדות כורזים
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367297 דידי קפלן 23 באוקטובר 2003 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 34 צפון הגולן: במת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347409 קפלן דידי 18 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 35 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367296 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 36 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 372602 צליל דידנר 29 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 37 צפון הגולן: יער אודם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367303 טליה אורון 1 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 38 עמק החולה: ימת החולה
כדרורית המים Wolffia arrhiza 347685 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 39 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345751 עמוס סבח 30 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 40 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345764 עופר כהן 7 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 41 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 345526 עופר כהן 21 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 42 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
כדרורית המים Wolffia arrhiza 377861 אסף חיים 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 43 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כדרורית המים Wolffia arrhiza 367295 רועי ארד 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 44 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק איסוף כדרורית מעין לבנים לציפורי
כדרורית המים Wolffia arrhiza 385624 שמואל מזר 16 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Wolffia%20arrhiza/ 45 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)