ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381776 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381777 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381778 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381779 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381780 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381781 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381775 מרגרטה וולצ'אק 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381783 מימי רון 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381782 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362436 צור נצר 16 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 10 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 358611 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360276 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 12 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360425 מארק כץ 26 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 13 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360426 מארק כץ 28 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360435 אודי קולומבוס 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 15 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360444 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360443 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374668 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374670 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374671 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 20 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374669 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 21 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 368381 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 22 נחל צין דרומית לכלא נפחא בית גידול טבעי מתאים. לבדוק האם הרום מתאים, יתכן שהנחל רחב מדי ושטפוני מדי. שטחים גדולים של פודרה
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359300 יעל אורגד 5 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 23 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360436 17 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 24 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 368380 בר שמש 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 25 חוות האלפקות פרט בודד נמצא בין אבני טרסה. פרט נוסף נמצא עשרות מטרים משם בסעיף אחר של הערוץ והוא היה מנותק מהקרקע- כנראה נותק בצורה לא טבעית כי לא הבשיל עדיין פירות.
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359301 יעל אורגד 5 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 377966 מארק כץ 9 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 27 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374661 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 28 רמת עבדת: רמת עבדת דרום תצפית העדר
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374667 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 29 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374672 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 30 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374674 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 31 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות ?
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374662 מרב לבל 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 32 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374663 מירי צלוק 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 33 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374664 מארק כץ 27 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 34 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374665 מארק כץ 17 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 35 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374666 מרב לבל 17 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 36 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360356 מארק כץ 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 37 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339940 בועז-שדה בוקר 1 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 38 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339932 אבינועם דנין 2 באוגוסט 1974 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 39 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360442 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 40 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362438 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 41 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362437 מארק כץ 9 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 42 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339933 א. ליסטון 27 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 43 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343887 מיכאל זהרי 12 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360667 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 45 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359846 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 46 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343886 עוזי פליטמן 2 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343885 ג'ון דינסמור 15 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348715 יואב גרטמן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 49 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359196 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 50 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348736 מיכה לבנה 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 51 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360275 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 52 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348781 תצפיות רת"ם 28 באוגוסט 1900 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 53 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348883 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 54 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348591 אבינועם דנין 5 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 55 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339995 תצפיות רת"ם 31 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 56 רמת עבדת: רמת עבדת דרום מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343515 נח נפתולסקי 8 ביולי 1930 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 57 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385642 יצחק כהן 7 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 58 מחל ערער
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385673 דר בן נתן 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 59 הר עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360357 מארק כץ 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 60 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385511 אורי פרגמן-ספיר 25 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 61 מערב מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 384997 דר בן נתן 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 62 7 ק"מ מערבית למצפה רמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343621 דני זהרי 20 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 63 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343587 נח נפתולסקי 1 ביולי 1935 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 64 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343540 נח נפתולסקי 8 ביולי 1930 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 65 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 340482 אבינועם דנין 24 בספטמבר 1970 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 66 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 340483 אבינועם דנין 1 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 67 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343418 נח נפתולסקי 15 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 68 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374673 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 69 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359836 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 70 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות