ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 399449 גל וין 1 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 399450 גל וין 1 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 398539 אודי קולומבוס 21 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 3 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 398540 אודי קולומבוס 21 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 4 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 398541 אודי קולומבוס 21 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 5 ענים - עירא: עמשא אין פרטים במקום
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 398542 אודי קולומבוס 15 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 6 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 397352 ידידיה שמואל 4 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 397353 מרב לבל 31 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 397354 עמירם כהן 18 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 9 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 396465 ידידיה שמואל 27 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 10 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 396466 יובל ספיר 25 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 395148 מימי רון 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 12 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394724 שמשון ולוטקר 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 13 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394883 מימי רון 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 387018 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 15 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 387019 ידידיה שמואל 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 387020 ידידיה שמואל 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 387021 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 387022 מימי רון 4 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 19 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 388201 מימי רון 3 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 20 רמת עבדת: עקרב
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 389168 ידידיה שמואל 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 21 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 389169 גל וין 11 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 22 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 389171 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 23 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 390523 דידי קפלן 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 24 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 392621 ידידיה שמואל 9 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 25 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394309 מרב לבל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394310 מרב לבל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 27 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394311 גל וין 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 28 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394312 גל וין 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 29 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394313 גל וין 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 30 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394314 גל וין 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 31 רמת עבדת: עקרב זיהוי של דר בן נתן
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 394315 גל וין 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 32 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 393888 מרב לבל 1 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 33 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 393651 מרב לבל 27 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 34 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 393652 גל וין 27 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 35 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 393478 מרב לבל 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 36 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 393479 מרב לבל 7 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 37 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343621 דני זהרי 20 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 38 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343587 נח נפתולסקי 1 ביולי 1935 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 39 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343540 נח נפתולסקי 8 ביולי 1930 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 40 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 340482 אבינועם דנין 24 בספטמבר 1970 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 41 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343418 נח נפתולסקי 15 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 42 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348781 תצפיות רת"ם 28 באוגוסט 1900 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339940 בועז-שדה בוקר 1 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 44 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343515 נח נפתולסקי 8 ביולי 1930 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 45 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348736 מיכה לבנה 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 46 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343885 ג'ון דינסמור 15 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362438 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 48 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339933 א. ליסטון 27 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 49 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348591 אבינועם דנין 5 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 50 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339995 תצפיות רת"ם 31 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 51 רמת עבדת: רמת עבדת דרום מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 340483 אבינועם דנין 1 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 52 מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343887 מיכאל זהרי 12 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 53 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 343886 עוזי פליטמן 2 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 54 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348715 יואב גרטמן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 55 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 392385 מרב לבל 15 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 56 עבדת נמצאה תפרחת יבשה, כנראה משנה שעברה. כיוון שהתפרחות עפות ברוח, לא ברור מהי הנקודה המדוייקת ממנה הגיע הצמח
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 392219 ידידיה שמואל 24 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 57 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 392220 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 58 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 391123 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 59 הר עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 348883 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 60 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381776 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 61 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381777 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 62 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381778 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 63 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381779 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 64 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381780 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 65 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381781 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 66 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381775 מרגרטה וולצ'אק 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 67 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381783 מימי רון 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 68 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 381782 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 69 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362436 צור נצר 16 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 70 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 358611 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 71 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360276 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 72 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360425 מארק כץ 26 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 73 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360426 מארק כץ 28 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 74 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360435 אודי קולומבוס 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 75 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360444 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 76 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360443 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 77 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374668 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 78 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374670 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 79 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374671 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 80 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374669 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 81 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 368381 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 82 נחל צין דרומית לכלא נפחא בית גידול טבעי מתאים. לבדוק האם הרום מתאים, יתכן שהנחל רחב מדי ושטפוני מדי. שטחים גדולים של פודרה
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359300 יעל אורגד 5 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 83 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360436 17 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 84 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 368380 בר שמש 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 85 חוות האלפקות פרט בודד נמצא בין אבני טרסה. פרט נוסף נמצא עשרות מטרים משם בסעיף אחר של הערוץ והוא היה מנותק מהקרקע- כנראה נותק בצורה לא טבעית כי לא הבשיל עדיין פירות.
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359301 יעל אורגד 5 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 86 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 377966 מארק כץ 9 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 87 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374661 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 88 רמת עבדת: רמת עבדת דרום תצפית העדר
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374667 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 89 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374672 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 90 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374674 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 91 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות ?
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374662 מרב לבל 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 92 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374663 מירי צלוק 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 93 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374664 מארק כץ 27 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 94 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374665 מארק כץ 17 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 95 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374666 מרב לבל 17 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 96 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360356 מארק כץ 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 97 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 339932 אבינועם דנין 2 באוגוסט 1974 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 98 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360442 נדב טאובה 19 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 99 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 362437 מארק כץ 9 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 100 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360667 דר בן נתן 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 101 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359846 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 102 ענים - עירא: עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359196 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 103 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360275 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 104 כתף החרמון: חרמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385642 יצחק כהן 7 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 105 מחל ערער
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385673 דר בן נתן 27 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 106 הר עמשא
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 360357 מארק כץ 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 107 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 385511 אורי פרגמן-ספיר 25 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 108 מערב מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 384997 דר בן נתן 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 109 7 ק"מ מערבית למצפה רמון
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 374673 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 110 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דו-דורי Ferula biverticillata 359836 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20biverticillata/ 111 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות