ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך דנין Ferula daninii 359013 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 1 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 359012 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 2 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 373649 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 3 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 362442 אביבה רבינוביץ' 20 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 4 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
כלך דנין Ferula daninii 358297 נדב טאובה 16 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 358802 נדב טאובה 14 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 6 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 358988 נדב טאובה 10 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 7 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 358991 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 359016 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 9 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 359015 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 10 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 359014 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 11 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 359011 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 12 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 360333 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 13 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
כלך דנין Ferula daninii 360424 מארק כץ 21 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 14 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 360423 מארק כץ 21 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 15 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 360427 מארק כץ 28 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 16 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 373651 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 17 רמת עבדת: עקרב
כלך דנין Ferula daninii 373652 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 18 רמת עבדת: עקרב ?
כלך דנין Ferula daninii 373648 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
כלך דנין Ferula daninii 373650 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
כלך דנין Ferula daninii 339870 א. כספי 22 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 21 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339905 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 22 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339869 א. כספי 29 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 23 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359940 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 24 עין מור תצפית מאוד ישנה וכנראה לא מדוייקת. אין בנקודה מפנה צפוני מתאים, חיפשנו גם במפנה הצפוניים של הנחלים צפונית לנקודה אך לא נמצא המין
כלך דנין Ferula daninii 340135 יהודית סגל 25 באפריל 1957 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 25 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 368384 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 26 רמה בית חאן שיירות למצוק מעל עין מור בית גידול טבעי, לא בטוח מתאים. חיפשנו לאורך המצוק בעיקר במפנה צפוני מעל נחל חווארים ובמצוק מעל נחל צין ועין מור.
כלך דנין Ferula daninii 359917 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 27 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל שחור)
כלך דנין Ferula daninii 359913 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 28 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 359910 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 29 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 359941 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 30 בורות לוץ רק כלך נגבי ודו-דורי, כנראה טעות בזיהוי
כלך דנין Ferula daninii 362440 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 31 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
כלך דנין Ferula daninii 339832 הילה לין 8 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 32 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 360340 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 33 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 360338 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 34 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 339775 עופר כהן 23 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 35 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359928 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 36 בעלייה מהמכתש להר עידו
כלך דנין Ferula daninii 359927 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 37 בדרך למעלה ערוד
כלך דנין Ferula daninii 362441 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 38 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 360345 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 39 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 359925 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 40 בדרך למעלה ערוד באתר גם בן חרצית נגבי ויורינאה טרשית. נראה כי רוב הפרטים לא פרחו השנה (תפרחות משנה שעברה)
כלך דנין Ferula daninii 360335 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 41 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
כלך דנין Ferula daninii 359931 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 42 קרני רמון (חרוט מערבי)
כלך דנין Ferula daninii 359929 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 43 בעלייה מהמכתש להר עידו
כלך דנין Ferula daninii 339842 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 44 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339904 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 45 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339761 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 46 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339774 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 47 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359924 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 48 בדרך למעלה ערוד (דרומית להר רמון)
כלך דנין Ferula daninii 339760 ערגה סיני 21 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 49 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359922 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 50 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 359920 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 51 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 359918 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 52 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 358800 נדב טאובה 2 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 53 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
כלך דנין Ferula daninii 339748 אבי שמידע 12 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 54 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 360494 מארק כץ 4 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 55 קמר עריף - רמת חדב: הר בתור
כלך דנין Ferula daninii 339743 גיל רוסטוקר 20 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 56 קמר עריף - רמת חדב: הר עריף מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339818 אבי שמידע 19 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 57 קמר רמון - מחמל: מצלעות רמון מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359914 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 58 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 359909 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 59 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 359911 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 60 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 360428 מארק כץ 6 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 61 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
כלך דנין Ferula daninii 339734 אבינועם דנין 17 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 62 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339738 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 63 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339741 הגר לשנר 15 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 64 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359939 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 65 שדה צין בית גידול לא מתאים. אין מדרון, לס שטוח עם קרום
כלך דנין Ferula daninii 340155 אבינועם דנין 17 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 66 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 340156 אבינועם דנין 22 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 67 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339735 אבי שמידע 27 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 68 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 339737 תצפיות רת"ם 30 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 69 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 340154 אבינועם דנין 7 במאי 1967 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 70 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359933 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 71 באר חרשה
כלך דנין Ferula daninii 359935 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 72 הר רומם נמצא בשטח רק כלך נגבי, תתכן טעות בזיהוי
כלך דנין Ferula daninii 359923 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 73 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 384976 יואב רמון 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 74 מרגלות הר עידו לאורך כל העלייה מאות פרטים. אתר זה נבחר לסימון מכיוון שכאן גדלו הפרטים הנמוכים ביותר שראינו של צמח זה.
כלך דנין Ferula daninii 359916 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 75 מצפור שגיא
כלך דנין Ferula daninii 339731 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 76 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 368350 בר שמש 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 77 שדה צין ליד הר צרור חיפשתי את הכלך לאורך המצוק ברדיוס של פחות או יותר ק״מ מהנקודה וגם במעלה הערוצים הגדולים שסביב הנקודה. ייתכן שיש טעות בנ.צ. כי בית הגידול לא נראה מתאים, אך ייתכן שצריך לחפש בשנה גשומה יותר ולא בשנה שחונה כמו זו (2015-16)
כלך דנין Ferula daninii 359937 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 78 ראש אלות
כלך דנין Ferula daninii 359934 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 79 ראש חרשה נמצא בשטח רק כלך נגבי, תתכן טעות בזיהוי
כלך דנין Ferula daninii 359938 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 80 שביל אדום לנחל דרבן
כלך דנין Ferula daninii 368191 מרב לבל 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 81 רמת עבדת: מצוק הצינים חיפשנו במסגרת סקר של דש"א בכל המצוקים שבאיזור (גם המצוק שמעל החווארים וגם המצוק שמעל המעיינות. בית הגדול נראה מאוד מתאים למין אך לא נמצא המין (לא נמצאו גם כלכים אחרים).
כלך דנין Ferula daninii 359936 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 82 מעבר ערוד
כלך דנין Ferula daninii 339889 הגר לשנר 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 83 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
כלך דנין Ferula daninii 359921 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 84 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 359919 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 85 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
כלך דנין Ferula daninii 359915 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 86 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 359908 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 87 מצפור שגיא
כלך דנין Ferula daninii 359907 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 88 מצפור שגיא מיעוט צמחייה
כלך דנין Ferula daninii 359912 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 89 ערוץ עליון לנחל בורקה
כלך דנין Ferula daninii 362439 מארק כץ 15 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20daninii/ 90 הר שגיא - כרכם: הר שגיא