ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כמנונית קופטית Trachyspermum ammi 326824 תצפיות רת"ם 1 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Trachyspermum%20ammi/ 1 מצפה יאיר מתוך נתוני רת"ם
כמנונית קופטית Trachyspermum ammi 368018 אורי פרגמן-ספיר 1 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Trachyspermum%20ammi/ 2 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים
כמנונית קופטית Trachyspermum ammi 332741 תצפיות רת"ם 3 במאי 1930 1 0 0 /taxa/Trachyspermum%20ammi/ 3 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
כמנונית קופטית Trachyspermum ammi 332742 תצפיות רת"ם 15 במאי 1935 1 0 0 /taxa/Trachyspermum%20ammi/ 4 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם