ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 345715 יעקב ליפקין 29 באוגוסט 1959 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 1 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 339951 מימי רון 23 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 2 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 361073 מימי רון 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 3 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 361076 מימי רון 12 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 4 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 340116 מימי רון 7 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 5 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 368122 עוז גולן 1 באוגוסט 2007 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 6 מישור פלשת: פלשת
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 345813 איתי רפאלוביץ 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 345843 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 344974 אלכסנדר איג 14 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 9 גליל תחתון מזרחי: מדרון פוריה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 343267 אבי שמידע 28 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 10 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 343241 אבי שמידע 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 11 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 343452 צופית סמיקט 5 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 12 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 343411 גדעון אורשן 30 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 13 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 385484 עופר כהן 4 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 14 עמק בית-שאן, אבוקה מתוך גליון עשבייה, נ.צ משוער. בית גידול: מלחה
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 340111 מימי רון 29 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 15 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 322066 יצחק הלוי 15 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 16 על יד קליה מתוך גליון עשבייה, נ.צ משוער
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 341074 R Gobrielith 5 באוקטובר 1928 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 17 מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 341644 יאיר אור 5 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 18 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 342974 אלכסנדר איג 19 ביוני 1934 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 19 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 341075 אנונימי 5 באוקטובר 1929 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 20 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 361072 דורון ניסים 24 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 21
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 361075 דורון ניסים 24 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 22
כף-חתול זוחלת Aeluropus lagopoides 361074 דורון ניסים 3 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20lagopoides/ 23