ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 390969 מימי רון 25 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 386441 סיקו בכור 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום הרבה התעלות באזור, כולל אזורים מוצפים בחורף, מכוסים בצפיפות בכף-חתול שרועה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 385767 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 3 עין עקב
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 385765 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 4 נחל צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340046 רמיגולסקי עפרה 18 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 5 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373682 יבגני קמינסקי 14 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 6 בקעת צין: בקעת צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 343266 אבי שמידע 28 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 7 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 343667 רון זוהר 21 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 8 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 372879 סיקו בכור 6 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373691 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 10 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373692 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 11 ערבה צפונית: חווארי אמציה מעט פורחים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373690 מימי רון 14 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 12 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373687 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 13 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373688 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 14 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373689 יבגני קמינסקי 26 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 15 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373677 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 16 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373678 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 17 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373679 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 18 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373680 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 19 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373681 יבגני קמינסקי 18 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 20 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373683 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 21 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373684 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 22 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373685 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 23 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373686 יבגני קמינסקי 31 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 24 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373667 יבגני קמינסקי 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 25 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373668 יניר בן אריה 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 26 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373670 יבגני קמינסקי 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 27 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373671 יבגני קמינסקי 25 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 28 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373672 יבגני קמינסקי 7 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 29 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373673 יבגני קמינסקי 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 30 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373666 הראל בן-שחר 28 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 31 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373669 מרב לבל 15 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מלחת סדום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373674 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 33 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373675 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 34 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340123 מימי רון 7 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 35 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373676 יבגני קמינסקי 22 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 36 רמת עבדת: מצוק הצינים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367770 מימי רון 27 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 37 ערבה צפונית: חווארי אמציה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 339997 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 38 ערבה צפונית: רמת רחש דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340115 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 39 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367745 מימי רון 5 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 40 קמר רמון - מחמל: מחמל
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340222 יהודה טנקוס 2 במאי 1965 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 41 קמר רמון - מחמל: רמת מזר מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367750 מימי רון 10 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 42 ערבה צפונית: חווארי אמציה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340229 יהודה טנקוס 30 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 43 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340228 י. לפקין 15 ביוני 1958 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 44 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367740 מימי רון 8 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 45 ערבה צפונית: חווארי אמציה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340180 אבי שמידע 1 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 46 ערבה צפונית: חווארי אמציה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 339950 מימי רון 16 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 47 ערבה צפונית: גבעות שלהב מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367735 מימי רון 6 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 48 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 372621 רון פרומקין 28 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 49 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 368614 רון פרומקין 19 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 50 ערבה צפונית: גבעות שלהב
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367765 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 51 ערבה צפונית: חרדון
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367738 מימי רון 9 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 52 ערבה צפונית: חרדון
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367764 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 53 ערבה צפונית: חרדון
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373693 מימי רון 6 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 54 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358820 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 55 ערבה צפונית: חרדון
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373694 מימי רון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 56 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373695 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 57 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367724 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 58 ערבה צפונית: חרדון
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373696 מימי רון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 59 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340124 מימי רון 17 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 60 ערבה צפונית: חרדון מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 373697 מימי רון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 61 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367768 מימי רון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 62 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367762 מימי רון 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 63 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367754 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 64 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367761 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 65 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367752 ויסבין ירון 26 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 66 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367759 ויסבין ירון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 67 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367766 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 68 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367769 ויסבין ירון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 69 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340091 מימי רון 11 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 70 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340099 נטע אור 10 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 71 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367756 ויסבין ירון 6 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 72 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340094 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 73 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367749 מימי רון 21 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 74 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367755 ויסבין ירון 30 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 75 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367767 ויסבין ירון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 76 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367747 מימי רון 9 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 77 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340100 בשמת כהן 18 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 78 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340108 לאה פרוזבול 14 באפריל 1959 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 79 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367763 מימי רון 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 80 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367739 מימי רון 8 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 81 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367758 מימי רון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 82 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367753 מימי רון 26 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 83 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367760 ויסבין ירון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 84 ערבה צפונית: גבעות סלעית
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367744 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 85 ערבה צפונית: רמת רחש דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367736 מימי רון 26 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 86 ערבה צפונית: רמת רחש דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367727 מרגרטה וולצ'אק 30 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 87 ערבה צפונית: רמת רחש דרום שני ריכוזים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340702 אלכסנדר איג 2 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 88 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340703 מיכאל זהרי 1 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 89 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340340 יאיר שהרי 26 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 90 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 346690 נעמי גורדון 2 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 91 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 343999 אילת טל 24 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 92 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367757 אריה קלר 24 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 93 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 355394 יפתח סיני 3 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 94 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 354838 יפתח סיני 25 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 95 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום אחרי פריחה עכו ממזרח לבהאים שטח מעורך של 10 על 15 מטר
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367778 לבנה אמנון (בוצי 13 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 96 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345886 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 97 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367746 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 98 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345841 לאה אדלר 23 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 99 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367771 לבנה אמנון (בוצי 4 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 100 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367731 יפתח סיני 25 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 101 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום אחרי פריחה עכו ממזרח לבהאים שטח מעורך של 10 על 15 מטר
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367721 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 102 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 368559 סיקו בכור 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 103 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367773 עבדי מנחם 12 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 104
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345675 לאה פרוזבול 12 באוגוסט 1959 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 105 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367777 לבנה אמנון (בוצי 15 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 106 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367729 יפתח סיני 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 107 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום משטח גדול בפריחה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367728 יפתח סיני 3 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 108 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367776 לבנה אמנון (בוצי 22 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 109 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367730 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 110 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367775 לבנה אמנון (בוצי 7 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 111 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340476 תצפיות רת"ם 28 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 112 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345294 גדי פולק 31 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 113 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 357774 דותן רותם 13 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 114 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340330 שמואל בר-שי 16 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 115 מדבר יהודה דרומי: נחל חמר מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340772 גורודון נעמי 27 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 116 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340771 רוחמה ברלינר 23 בדצמבר 1975 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 117 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338244 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 118 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 344053 גבי אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 119 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 343914 בן-יעקב רינה 30 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 120 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367774 לבנה אמנון (בוצי 7 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 121 חולות: מישור חוף כרמלים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345866 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 122 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367748 דידי קפלן 20 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 123 חולות: חולות מפרץ חיפה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367742 דידי קפלן 30 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 124 חולות: רצועת חוף צפוני
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340170 עוז גולן 27 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 125 בקעת צין: קער צין מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358823 גל וין 11 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 126 הר הנגב הצפוני: מכתש קטן
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367722 גל וין 11 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 127 הר הנגב הצפוני: מכתש קטן
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345643 דידי קפלן 7 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 128 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367751 דידי קפלן 7 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 129 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340041 תצפיות רת"ם 29 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 130 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 368640 יאיר אור 25 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 131 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367719 גל וין 26 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 132 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367726 גל וין 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 133 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367725 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 134 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358818 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 135 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367723 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 136 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367720 גל וין 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 137 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367733 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 138
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340121 שבלת דנה 14 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 139 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340122 רמיגולסקי עפרה 18 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 140 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340092 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 141 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340143 מימי רון 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 142 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340093 מימי רון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 143 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 357719 מרגרטה וולצ'אק 30 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 144 ערבה צפונית: רמת רחש דרום שני ריכוזים
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 343998 רון זוהר 23 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 145 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 345939 חננאל בושרי 17 במאי 1966 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 146 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340095 מימי רון 26 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 147 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 344879 רוחמה ברלינר 23 בנובמבר 1976 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 148 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358819 גל וין 3 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 149 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358898 גל וין 26 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 150 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358897 גל וין 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 151 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 358813 גל וין 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 152 בקעת צין: קער צין
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341398 י. לפקין 16 ביוני 1961 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 153 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338282 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 154 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338285 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 155 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338267 תצפיות רת"ם 13 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 156 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338281 תצפיות רת"ם 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 157 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341632 יאיר אור 5 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 158 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 340951 אלכסנדר איג 13 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 159 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341528 זאב קולר 29 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 160 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367743 מרגרטה וולצ'אק 28 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 161
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 338286 תצפיות רת"ם 19 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 162 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341116 עוזי פליטמן 22 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 163 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341529 יובל ספיר 26 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 164 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341505 עופר כהן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 165 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341534 יאיר אור 1 בינואר 1901 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 166 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341525 הגר לשנר 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 167 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367737 מימי רון 9 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 168
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 341533 שלומית יהודאי 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 169 מתוך נתוני רת"ם
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367741 עמוס סבח 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 170
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367779 עבדי מנחם 27 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 171
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367772 עבדי מנחם 15 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 172
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367734 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 173
כף-חתול שרועה Aeluropus littoralis 367732 עמוס סבח 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Aeluropus%20littoralis/ 174