ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 395079 רון פרומקין 6 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 1 חורשת הסרג'נטים
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 394944 מימי רון 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 388914 יעל אורגד 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 388913 יעל אורגד 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 386818 יעל אורגד 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 393537 הילה גיל 18 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326831 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 7 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326825 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 8 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326843 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326832 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 10 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331444 תצפיות רת"ם 21 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 11 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326833 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 12 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326847 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331434 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326837 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326827 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 16 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326838 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 17 שרון דרומי: חמרה עשרת מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331440 תצפיות רת"ם 28 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 18 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331431 תצפיות רת"ם 8 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326830 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 20 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326839 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 21 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326826 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 22 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326851 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326853 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326840 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326836 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326829 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 27 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331436 תצפיות רת"ם 26 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 28 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326845 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326835 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 30 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326834 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 31 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326844 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331439 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 33 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331442 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331435 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 35 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331432 תצפיות רת"ם 3 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 392291 בר שמש 25 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326854 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326842 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 39 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326855 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 40 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 356845 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 41 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 357024 אורי שפירא 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 359466 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 43 יער אילנות
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326852 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 44 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 359467 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 45 יער אילנות
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326849 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 326841 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
כף-עוף מנוצה Ornithopus pinnatus 331438 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Ornithopus%20pinnatus/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם