ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כרבה מזרחית Crambe orientalis 396957 אור יאיר 24 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 1 כתף החרמון: חרמון רשימה 61 . הר רם 24.06.2017
כרבה מזרחית Crambe orientalis 347498 ביל קונין 15 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
כרבה מזרחית Crambe orientalis 368347 בר שמש 9 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 3 לוע הר אביטל הנקודה נמצאת בלב שטח חקלאות אינטנסיבית של כרמים. נעשתה סריקה של שולי הכרמים והלוע ושל שטח חקלאי נטוש במערב הלוע. כמו כן נעשתה סריקה מהרכב בצד המזרחי של הלוע בהיקף המטעים.
כרבה מזרחית Crambe orientalis 368136 אורי פרגמן-ספיר 12 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
כרבה מזרחית Crambe orientalis 368114 שמואל מזר 27 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 5 כתף החרמון: חרמון
כרבה מזרחית Crambe orientalis 385565 יאיר אור 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Crambe%20orientalis/ 6 הר רם