ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367345 דידי קפלן 15 בפברואר 1965 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367333 לוי רן 23 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 2 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367331 דה-פיצוטו אלון 12 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367341 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367340 לוי רן 22 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367332 ברקאי אבירם 23 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים גבוה;2 מ' מעל אפיק הנחל
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367343 לוי רן 24 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח ה קים.משתלשל על סלע ועל ע
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367334 לוי רן 30 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367338 לוי רן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 324717 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367335 לוי רן 20 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367336 לוי רן 26 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367337 לוי רן 27 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367339 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367342 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אחי-חרגל אפריקאי Oxystelma esculentum 367344 וקסלר חובב 7 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Oxystelma%20esculentum/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח גדי