ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כריך נמוך Carex hallerana 373932 ניסים פרימו 26 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 1
כריך נמוך Carex hallerana 326652 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 2 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
כריך נמוך Carex hallerana 326651 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 3 הרי ירושלים: כיסלון תחתון מתוך נתוני רת"ם
כריך נמוך Carex hallerana 368039 הגר לשנר 15 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 4 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
כריך נמוך Carex hallerana 373931 ניסים פרימו 26 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 5
כריך נמוך Carex hallerana 373933 ניסים פרימו 26 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 6
כריך נמוך Carex hallerana 373934 ניסים פרימו 26 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 7
כריך נמוך Carex hallerana 368245 מרגרטה וולצ'אק 10 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 8 הרי ירושלים: כסלון עליון
כריך נמוך Carex hallerana 367900 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
כריך נמוך Carex hallerana 367901 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 10 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
כריך נמוך Carex hallerana 367903 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 11 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
כריך נמוך Carex hallerana 367902 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 12 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
כריך נמוך Carex hallerana 367904 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 13 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
כריך נמוך Carex hallerana 341034 אמוץ כהן 15 באפריל 1939 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 14 הרי ירושלים: הר חרת מתוך נתוני רת"ם
כריך נמוך Carex hallerana 326650 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 15 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
כריך נמוך Carex hallerana 384911 סיקו בכור 27 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 16 אזור נחל אשחר כ-15 גושים
כריך נמוך Carex hallerana 360354 מרגרטה וולצ'אק 27 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 17
כריך נמוך Carex hallerana 341044 אבינועם דנין 30 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 18 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
כריך נמוך Carex hallerana 373927 ניסים פרימו 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 19
כריך נמוך Carex hallerana 373928 ניסים פרימו 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 20
כריך נמוך Carex hallerana 373929 ניסים פרימו 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 21
כריך נמוך Carex hallerana 373930 ניסים פרימו 1 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Carex%20hallerana/ 22