ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326882 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 1 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326883 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 2 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326875 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 373558 שיפמן אסף 24 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 4 חולות: מישור חוף כרמלים
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326884 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 5 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326876 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326881 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 7 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326879 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 8 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326872 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 9 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326880 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326874 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 11 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326873 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 12 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326877 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 378140 הגר לשנר 25 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 14 חולות: מישור חוף כרמלים
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 372699 נוגן צברי 19 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 15 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 368209 Dalia Bones 9 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 16 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 357721 דותן רותם 27 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 17 חולות: מישור חוף כרמלים
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 357728 דותן רותם 27 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 18 חולות: מישור חוף כרמלים
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 368213 רן לוטן 9 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 19 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 357729 דותן רותם 27 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 20 חולות: רכס כורכר מעגן מיכאל
כרכום גיירדו חופי Crocus aleppicus (coastal populations) 326878 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crocus%20aleppicus%20(coastal%20populations)/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם