ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 394681 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 1 מעבר ערוד בחלק מהפרטים הפרחים התייבשו כמו שהם, בלי להבשיל פרי. בפרטים סמוכים שהיו בהפצה, לא ניתן להבחין בוודאות בין לוידיה לבין זהבית דמשקאית
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 393610 אורי פרגמן-ספיר 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 2 מצפה ערוד
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349096 מיכה לבנה 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349104 יובל ספיר 15 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 4 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349073 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 5 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 339912 עופר כהן 9 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349051 יובל ספיר 21 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349034 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348847 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349060 מיכה לבנה 10 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 392105 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 11 כתף החרמון: חרמון
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348902 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349089 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349074 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 14 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349061 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348863 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348956 יואב גרטמן 14 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 385052 אסף סלע 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 18
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 373654 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בסדקי סלעי המצוק
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 326917 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 20 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 360563 אורי פרגמן-ספיר 24 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 21 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 373653 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 22 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348865 מייק לבנה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 372683 נוגן צברי 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 24 כתף החרמון: חרמון
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349009 מ.לבנה 15 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348866 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348992 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349035 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348905 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348876 מייק לבנה 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348903 אבי שמידע 4 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348864 וינר ענת 22 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348920 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348943 יואב גרטמן 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 336662 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348904 וייל גיתי 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349008 א 28 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 357711 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 38 כתף החרמון: חרמון
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348944 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348867 מייק לבנה 1 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348921 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349010 אבי שמידע 20 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348922 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348906 א. ג'קסון 6 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 44 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348993 זטרמן אפרים 27 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349056 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 46 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349090 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 47 מתוך נתוני רת"ם