ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349096 מיכה לבנה 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 1 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349104 יובל ספיר 15 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 2 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349073 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 3 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 339912 עופר כהן 9 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349051 יובל ספיר 21 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348902 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349034 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348847 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349060 מיכה לבנה 10 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349089 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349074 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 11 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349061 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348863 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348956 יואב גרטמן 14 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 385052 אסף סלע 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 15
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 373654 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 16 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בסדקי סלעי המצוק
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 326917 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 17 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 360563 אורי פרגמן-ספיר 24 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 18 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 373653 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 19 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348865 מייק לבנה 11 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 372683 נוגן צברי 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 21 כתף החרמון: חרמון
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349009 מ.לבנה 15 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348866 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348992 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349035 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348905 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348876 מייק לבנה 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348903 אבי שמידע 4 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348864 וינר ענת 22 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348920 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348943 יואב גרטמן 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 336662 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348904 וייל גיתי 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349008 א 28 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 357711 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 35 כתף החרמון: חרמון
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348944 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348867 מייק לבנה 1 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348921 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349010 אבי שמידע 20 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348922 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348906 א. ג'קסון 6 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 348993 זטרמן אפרים 27 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349056 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 43 מתוך נתוני רת"ם
לוידיה אדמדמת Gagea libanotica 349090 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Gagea%20libanotica/ 44 מתוך נתוני רת"ם