ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 339983 מימי רון 22 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 1 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 386617 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 2 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 388679 טליה אורון 6 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 3 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 388680 מימי רון 25 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 4 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 388682 נטע אור 16 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 5 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 396074 דפנה כרמלי 2 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 6 בין נחן אודם לנחל כדכוש
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 393572 ידידיה שמואל 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 7 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 392508 שמשון ולוטקר 15 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 8 ערבה צפונית: גבעות שיזף הצמח שלבלב בדצמבר התייבש ולבלב שוב במרץ לאחר עוד גל של גשמים.
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370088 מימי רון 2 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 9 ערבה צפונית: חווארי אמציה נבגים חדשים
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365043 אשכנזי שוש 14 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 10 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370090 מימי רון 1 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 11 ערבה צפונית: גבעות שיזף עמוד תפרחת, חלקים יבשים
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 392365 מימי רון 5 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 12 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 392364 מימי רון 10 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 13 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365059 מימי רון 4 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 14 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 388678 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 15 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 386615 מרב לבל 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 16 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 386613 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 17 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 329277 תצפיות רת"ם 12 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 18 הרי אילת: צוקי תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 367980 מימי רון 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 19 ערבה צפונית: גבעות שיזף נקודה לקיבוץ תצפיות
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370089 מימי רון 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 20 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370085 מימי רון 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 21 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370086 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 22 ערבה צפונית: חווארי אמציה
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 377458 מימי רון 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 23 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370087 מימי רון 25 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 24 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370083 מימי רון 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 25 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365063 מימי רון 7 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 26 ערבה צפונית: גבעות שיזף 5 פרטים בחלקה השנה
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340010 מימי רון 15 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 27 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340011 מימי רון 29 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 28 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365065 ויסבין ירון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 29 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340013 מימי רון 2 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 30 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365060 מימי רון 14 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 31 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365052 מימי רון 26 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 32 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365054 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 33 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340026 מיכל רז 7 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 34 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם מיקום נערך לבקשת מימי
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 368428 דר בן נתן 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 35 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365064 ויסבין ירון 30 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 36 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340025 יואב גרטמן 8 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 37 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם נקודה נערכה לבקשת מימי
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365068 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 38 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340006 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 39 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365053 מימי רון 10 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 40 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365067 ויסבין ירון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 41 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340024 יואב גרטמן 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 42 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365058 מימי רון 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 43 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340008 מימי רון 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 44 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365066 מימי רון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 45 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365062 מימי רון 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 46 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365061 מימי רון 10 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 47 ערבה צפונית: גבעות שיזף נקודה - נערכה לבקשת מימי.
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365055 מימי רון 12 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 48 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340012 מימי רון 12 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 49 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340009 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 50 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 358479 נטע אור 16 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 51 ערבה צפונית: גבעות שיזף נקודה - נערכה לבקשת מימי
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340003 אבי שמידע 11 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 52 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340014 מימי רון 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 53 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370082 מימי רון 14 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 54 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 370084 מימי רון 2 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 55 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340007 מימי רון 20 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 56 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365057 מימי רון 23 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 57 ערבה צפונית: גבעות שיזף
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340015 מימי רון 2 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 58 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340005 אבי שמידע 22 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 59 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 359151 מורי חן 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 60 הרי אילת: צוקי תמנע
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 340004 אבי שמידע 12 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 61 ערבה צפונית: גבעות שיזף מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365056 מימי רון 16 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 62 הרי אילת: צוקי תמנע
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 339707 הדס פ. וקלאוס 15 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 63 הרי אילת: צוקי תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 339706 הדס פרג 27 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 64 הרי אילת: צוקי תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשון-אפעה מצרית Ophioglossum polyphyllum 365047 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ophioglossum%20polyphyllum/ 65 ערבה דרומית: מישורי יטבתה