ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף החורן Biarum auranitcum 385697 דליה בונס 2 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 1 גלגל הרפאים (רוג'ום אל הירי מצאנו עשרה פרטים פורחים ועוד שלושה מציצים מהקרקע לקראת פריחה, מפוזרים בתא שטח של כ- 400X400 מטרים כשחורבות מעגל הרפאים בתוכו, צמודות לדופנו המזרחי. רוב הפרטים היו מדרום לחורבות ומקצתם מצפון וממערב להם. ראשית פריחה.
אחילוף החורן Biarum auranitcum 373461 אוריה ואזנה 15 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 2 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אחילוף החורן Biarum auranitcum 373460 אוריה ואזנה 17 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 3 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345734 יואב גרטמן 11 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 4 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345940 יואב גרטמן 30 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 5 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345760 יואב גרטמן 31 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345867 שיר ורד 13 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345743 יואב גרטמן 30 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 8 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345817 אריה אוהד 1 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 9 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345794 אריה ואוהד 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 10 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345816 אריה אוהד 25 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345724 יואב גרטמן 11 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 12 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 360513 חיים הררי 15 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 13 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אחילוף החורן Biarum auranitcum 338753 תצפיות רת"ם 11 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 345725 יואב גרטמן 30 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 15 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אחילוף החורן Biarum auranitcum 377859 אסף חיים 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20auranitcum/ 16 דרום הגולן: דרום רמת הגולן