ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לשנן בובה Glossonema boveanum 373609 מימי רון 30 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 1 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 373610 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 2 ערבה דרומית: פשט רודד פרח
לשנן בובה Glossonema boveanum 373611 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 3 הרי אילת: הר שלמה פרח
לשנן בובה Glossonema boveanum 367563 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 4 ערבה דרומית: מישור רחם
לשנן בובה Glossonema boveanum 367561 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 5 ערבה דרומית: מישור רחם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333111 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 6 ערבה דרומית: חוף מפרץ אילת מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333096 תצפיות רת"ם 28 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 7 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 359133 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 8 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 367326 דר בן נתן 15 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 9 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 367559 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 10 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 367562 מימי רון 7 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 11 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 367560 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 12 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 333102 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 1966 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 13 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 359132 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 14 ערבה דרומית: פשט רודד
לשנן בובה Glossonema boveanum 333101 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 15 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333104 תצפיות רת"ם 16 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 16 ערבה דרומית: מישור עמרם מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333117 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 17 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333105 תצפיות רת"ם 13 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 18 ערבה דרומית: מישור רחם מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333107 תצפיות רת"ם 2 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 19 הרי אילת: צפחות מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 373612 מימי רון 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 20 הרי אילת: אילת
לשנן בובה Glossonema boveanum 333112 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 21 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333098 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 22 הרי אילת: הר תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333113 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 23 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333114 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 24 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333094 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1964 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 25 הרי אילת: הרי חכליל מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 367564 בני שלמון 17 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 26 הרי אילת: צפחות כ- 15 פרטים
לשנן בובה Glossonema boveanum 367558 מורי חן 19 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 27 הרי אילת: הר מכרות פרט אחד בוגר בפריחה. לידו 3 פרטים , נביטה של שנה זו.
לשנן בובה Glossonema boveanum 367565 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 28 הרי אילת: הר מכרות
לשנן בובה Glossonema boveanum 333120 תצפיות רת"ם 28 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 29 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333110 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 30 הרי אילת: רמת יותם מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333097 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1960 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 31 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333095 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 32 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333109 תצפיות רת"ם 2 במאי 1965 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 33 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333093 תצפיות רת"ם 15 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 34 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 327150 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 35 הרי אילת: מעלה תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 357885 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 36 הרי אילת: מעלה תמנע
לשנן בובה Glossonema boveanum 333116 תצפיות רת"ם 19 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 37 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333108 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 38 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333119 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 1962 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 39 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333115 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1965 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 40 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333099 תצפיות רת"ם 2 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 41 ערבה דרומית: מישורי יטבתה מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333100 תצפיות רת"ם 19 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 42 ערבה דרומית: מישורי יטבתה מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333106 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 43 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333103 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 44 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333118 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 45 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
לשנן בובה Glossonema boveanum 333092 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Glossonema%20boveanum/ 46 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם