To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 398200 יובל ספיר 6 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 1 דרום הגולן: מורדות ירמוך
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346416 גונדלמן 1 במרץ 1930 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 2 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 347412 פ. פרנק 5 באפריל 1952 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 3 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 348180 א. שמאלי 8 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 4 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 347136 מ.גלילי 13 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 5 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 345195 פאבו 4 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 6 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 347431 יפה 12 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת יראון מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 345033 יובל ספיר 9 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 8 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346576 עוזי כהן 13 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 9 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364713 גלילי משה 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 10 רמת כורזים: רמת כורזים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364714 גלילי משה 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 11 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364711 גלילי משה 1 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 12 עמק החולה: דרום עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364722 גלילי משה 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 13 עמק החולה: דרום עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364715 גלילי משה 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 14 עמק החולה: דרום עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364716 גלילי משה 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 15 עמק החולה: עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 345194 פאבו 1 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 16 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364717 גלילי משה 4 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 17 עמק החולה: דרום עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 348179 א. שמאלי 3 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 18 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364721 גלילי משה 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 19 עמק החולה: דרום עמק החולה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346907 אורי פרגמן-ספיר 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 20 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364719 גלילי משה 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 21 רמת כורזים: רמת כורזים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 386476 יובל ספיר 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 22 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה דיווח בשם יובל ספיר ג.ו.
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 355965 טליה אורון 31 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 23 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה בבריכת קש. אדנית עם נבטים לפיזור זרעים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364712 דידי קפלן 1 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 24 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346579 עוזי כהן 20 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 25 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364710 דידי קפלן 4 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 26 רמת כורזים: רמת כורזים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 348181 א. שמאלי 21 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 27 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364720 גלילי משה 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 28 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346895 עופר כהן 1 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 29 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346896 יואב גרטמן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 30 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 356044 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 31 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה- 20 הלקטים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 356043 טליה אורון 19 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 32 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה-בריכת קש-20 הלקטים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346869 איתן ג'קסון 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 33 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 369915 טליה אורון 7 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 34 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון השבה בפיזור זרעים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 364718 דידי קפלן 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 35 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346578 עזי כהן 15 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 36 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 346577 עוזי כהן 27 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 37 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
מושיובית הגליל Mosheovia galilaea 385178 מרב לבל 17 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Mosheovia%20galilaea/ 38 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים משיחה עם דידי עולה כי נעשה נסיון שתילה של פרטים שהובאו מגדות בגינתו. הצמחים לא שרדו