ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחילוף זעיר Biarum olivieri 392510 שמשון ולוטקר 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 1 הר הנגב הצפוני: מצלעות חתירה
אחילוף זעיר Biarum olivieri 392424 דליה בונס 29 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 2 ממשית בתא שטח של 20X50 מטר ראינו 12 פרטים. לא חיפשנו מעבר לכך.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340322 טוביה קושניר 15 ביוני 1946 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 3 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 321463 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 4 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340237 קובי כח 3 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 5 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 385808 דליה בונס 30 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 6 ממשית קשה להעריך את מספר הפרטים.מצאנו שלושה בתא שטח של מטר רבוע אחד. מניחים שישנם הרבה יותר, אך הם קשים לגילוי בגלל קוטנם.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 388481 מימי רון 23 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 7 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
אחילוף זעיר Biarum olivieri 368612 רון פרומקין 28 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 8 חולות ממשית
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340238 קובי כח 14 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 9 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 388480 מרב לבל 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 10 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום
אחילוף זעיר Biarum olivieri 358426 עומרי גואלמן 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 11 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372377 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 12 ביר הדאג׳
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372385 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 13 מערבית לביר הדאג נמצאו פרטים בודדים עם עלה בודד או 2 עלים ביצתיים
אחילוף זעיר Biarum olivieri 373462 אודי קולומבוס 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 14 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום נצפו אחילוף זעיר ואחילוף הנגב, תחת קווי השקיה בגן המקלט בממשית. הגיעו ספונטנית.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340239 יואב גרטמן 8 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 15 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340249 יובל ספיר 31 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 16 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340247 יואב גרטמן 4 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 17 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372386 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 18 דרום-מערב ביר הדאג׳
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372384 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 19 דרום-מערב ביר הדאג׳
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372381 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 20 צאן - חצרים: בקע
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372380 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 21 ביר הדאג
אחילוף זעיר Biarum olivieri 338739 תצפיות רת"ם 4 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 22 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372390 בר שמש 10 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 23 חולות סכר בית גידול טבעי שנראה מתאים- למעט הכיסוי הנרחב של לחך מלבין ובחלקים מסויימים כיסוי של יבלית. נעשתה סקירה ברדיוס של כמה מאות מטרים משני צידי הדרך.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372389 בר שמש 10 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 24 חולות סכר בית גידול טבעי (מלבד ריכוזי האשלים), אך לא בטוח שמתאים- קרום הקרקע לא מפותח או לא קיים וחברת הצומח נראית שונה מהאתרים בממשית וחולות משאבים.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372387 בר שמש 10 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 25 חולות סכר סה״כ בית הגידול יחסית טבעי ונראה מתאים. הרבה קוליסים ושרידי קוליסים, בנוסף לרעייה אינטנסיבית. חלק גדול מהקרקע שבין המעוצים מכוסה במשטחי לחך מלבין- ייתכן שמפריע לאחילוף זעיר.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 361046 דר בן נתן 26 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 26 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום הנ.צ שונה בעקבות שיחה עם הצופה והנקודה כעת משוערת ואינה מדוייקת.
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372376 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 27 ממשית ( צפונית לגדר)
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340241 שיר ורד 3 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 28 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340240 יואב גרטמן 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 29 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 359977 מרגרטה וולצ'אק 27 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 30 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372379 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 31 ביר הדאג׳ עלה בודד, נאספה פקעת עם עלה
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372378 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 32 ביר הדאג׳ פרט אחד זיהוי וודאי ושני פרטים חשודים עם עלים קטנים אך ביצתיים יותר ולכן אולי אחילוף הנגב עם עלים צעירים. לאחר מצאית פרטים נוספים פורחים עם עלים רחבים כנראה שכל הפרטים הם אכן של אחילוף זעיר
אחילוף זעיר Biarum olivieri 338742 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 33 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 372383 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 34 ביר הדאג מיעוט פרחים פורחים. לא ניתן לדעת האם שאר הפרחים אחרי פריחה, לפי או כלל לא פרחו
אחילוף זעיר Biarum olivieri 340250 יואב גרטמן 15 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 35 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אחילוף זעיר Biarum olivieri 361045 דר בן נתן 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 36 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה דרום הנ.צ שונה בעקבות שיחת טלפון עם הצופה ואינו מדוייק
אחילוף זעיר Biarum olivieri 359976 מרגרטה וולצ'אק 27 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 37 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
אחילוף זעיר Biarum olivieri 338743 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Biarum%20olivieri/ 38 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג מתוך נתוני רת"ם