ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 386284 David Kotter 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 1 יער אודם 10 פרטים בשלוש קבוצות
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 370976 לוטן רן 15 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339167 תצפיות רת"ם 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339155 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 370975 עופר שנער 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339151 תצפיות רת"ם 31 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339169 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339164 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339162 תצפיות רת"ם 7 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339158 תצפיות רת"ם 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339146 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339173 תצפיות רת"ם 15 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339171 תצפיות רת"ם 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 368542 אסף חיים 10 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339161 תצפיות רת"ם 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339165 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339168 תצפיות רת"ם 11 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339166 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339160 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339156 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339147 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339144 תצפיות רת"ם 17 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339174 תצפיות רת"ם 11 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339172 תצפיות רת"ם 7 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339150 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339149 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 367556 אור יאיר 24 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339175 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339163 תצפיות רת"ם 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 29 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339148 תצפיות רת"ם 2 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339170 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339153 תצפיות רת"ם 1 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339154 תצפיות רת"ם 7 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339152 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339145 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339157 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339159 תצפיות רת"ם 12 באפריל 1965 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 385051 גדעון סגלי 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Platanthera%20chlorantha/ 38 הר הלל