ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339159 תצפיות רת״ם 12 באפריל 1965 1 0 0 1
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339152 תצפיות רת״ם 28 באפריל 1963 1 0 0 2
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339155 תצפיות רת״ם 24 באפריל 1983 1 0 0 3
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339163 תצפיות רת״ם 2 במאי 1988 1 0 0 4
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 367556 אור יאיר 24 באפריל 2002 1 0 0 5
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339149 תצפיות רת״ם 6 באפריל 1979 1 0 0 6
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339175 תצפיות רת״ם 14 במרץ 1996 1 0 0 7
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339150 תצפיות רת״ם 20 באפריל 1988 1 0 0 8
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339170 תצפיות רת״ם 23 במרץ 1999 1 0 0 9
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339172 תצפיות רת״ם 7 במאי 1992 1 0 0 10
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339174 תצפיות רת״ם 11 במאי 1987 1 0 0 11
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339144 תצפיות רת״ם 17 במאי 1988 1 0 0 12
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339147 תצפיות רת״ם 30 באפריל 1999 1 0 0 13
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339156 תצפיות רת״ם 17 באפריל 1982 1 0 0 14
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339160 תצפיות רת״ם 28 באפריל 1989 1 0 0 15
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339157 תצפיות רת״ם 17 באפריל 1982 1 0 0 16
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339145 תצפיות רת״ם 27 באפריל 1956 1 0 0 17
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339166 תצפיות רת״ם 29 באפריל 1994 1 0 0 18
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339167 תצפיות רת״ם 31 במרץ 1996 1 0 0 19
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339154 תצפיות רת״ם 7 במאי 1968 1 0 0 20
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339148 תצפיות רת״ם 2 במאי 1982 1 0 0 21
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339168 תצפיות רת״ם 11 במאי 1987 1 0 0 22
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339165 תצפיות רת״ם 24 באפריל 1982 1 0 0 23
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339161 תצפיות רת״ם 14 במאי 1999 1 0 0 24
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 368542 אסף חיים 10 במאי 2017 1 0 0 25
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339171 תצפיות רת״ם 15 במאי 1992 1 0 0 26
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339173 תצפיות רת״ם 15 באפריל 2000 1 0 0 27
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339146 תצפיות רת״ם 25 באפריל 1986 1 0 0 28
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339158 תצפיות רת״ם 14 באפריל 1988 1 0 0 29
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339162 תצפיות רת״ם 7 במאי 1993 1 0 0 30
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339164 תצפיות רת״ם 28 באפריל 1982 1 0 0 31
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339169 תצפיות רת״ם 30 באפריל 1999 1 0 0 32
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339153 תצפיות רת״ם 1 במאי 1969 1 0 0 33
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 339151 תצפיות רת״ם 31 במאי 1981 1 0 0 34
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 370975 עופר שנער 23 באפריל 2017 1 0 0 35
מירונית סרגלית Platanthera chlorantha 370976 לוטן רן 15 באפריל 2000 1 0 0 36