ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מלענן דראר Stipagrostis drarii 395964 עודד סהר 8 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 1 זוהה על ידי בר שמש
מלענן דראר Stipagrostis drarii 395963 עודד סהר 8 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 2 ערבה דרומית: מישור לוטן כיבוי יפה של נביטות תועד עם בר שמש
מלענן דראר Stipagrostis drarii 395962 עודד סהר 8 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 3 ערבה דרומית: מישור לוטן
מלענן דראר Stipagrostis drarii 395961 עודד סהר 8 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 4 ערבה דרומית: מישור לוטן
מלענן דראר Stipagrostis drarii 385569 מימי רון 15 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 5 אתר הצפרות דרומית לקיבוץ לוטן
מלענן דראר Stipagrostis drarii 339721 אבינועם דנין 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Stipagrostis%20drarii/ 6 ערבה דרומית: מישור לוטן מתוך נתוני רת"ם