ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 394865 עופרה פרידמן 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 1
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327409 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 2 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327405 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 3 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327410 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 4 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327404 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 5 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327406 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 6 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340506 רוחמה ברלינר 23 באפריל 1978 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 7 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340758 שמואל בר-שי 20 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 8 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340780 אבינועם דנין 27 באוקטובר 1967 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 9 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340714 אבינועם דנין 17 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 10 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340941 אבינועם דנין 28 בינואר 1972 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 11 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327408 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 12 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 327407 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 13 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 348937 אורי פרגמן-ספיר 5 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 368066 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 15 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 384771 אוהד בנימיני 10 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 16 צומת רימונים
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 385045 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 17 שדות מצפה יאיר
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 340781 אבינועם דנין 22 בינואר 1968 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 18 מתוך נתוני רת"ם
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 358272 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 19
מניפנית גרוזית Lallemantia iberica 358284 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Lallemantia%20iberica/ 20