ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 393983 גל וין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 1 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 393984 גל וין 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 2 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379439 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379440 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379441 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379442 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379443 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379444 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379445 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379446 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379449 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379450 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379451 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379460 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379461 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379462 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379463 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379464 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379466 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379467 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379471 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379472 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379473 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379832 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 24 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379340 מרגרטה וולצ'אק 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 25 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379469 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379811 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 27 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379812 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 28 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379813 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 29 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379814 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 30 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379815 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 31 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379816 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 32 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379817 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 33 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379818 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 34 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379819 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 35 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379820 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 36 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379821 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 37 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379822 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 38 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379823 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 39 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379824 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 40 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379827 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 41 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379829 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 42 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379830 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 43 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379831 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 44 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379633 נעם מצרי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 45 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379272 מאס אוהד 28 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379284 יריב מליחי 11 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 47 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד *************
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379373 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379505 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 49 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379544 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 50 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379681 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 51 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379710 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 52 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 391798 מימי רון 19 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 393112 אופיר בריקנשטיין 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 54 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379361 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379295 אחר 18 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 56 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 382412 סיון מרדוק 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 57 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 382413 סיון מרדוק 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 58 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 382414 סיון מרדוק 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 59 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384015 רותם שדה 16 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 60 חולות: מישור חוף כרמלים
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384016 מאס אוהד 16 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384017 סיון מרדוק 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 62 חולות: חולות פלמחים
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384018 מאס אוהד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384019 מאס אוהד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384020 מאס אוהד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384021 יעל אורגד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384023 אורי נוה 10 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 67 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384026 אורי נוה 10 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 68 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384029 רועי שטראוס 9 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384030 רועי שטראוס 9 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384031 תומר עופרי 8 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 71 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384032 תומר עופרי 8 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 72 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384033 תומר עופרי 8 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 73 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384035 יוסי רינסקי 19 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384036 אורי שפירא 17 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 75 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384037 אורי שפירא 17 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 76 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384038 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 77 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384039 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 78 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384040 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 79 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384041 אורי שפירא 13 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 80 חולות: חולות חדרה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384043 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 81 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384044 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 82 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384047 אורי שפירא 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 83 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384048 אורי שפירא 20 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 84 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384049 אורי שפירא 20 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 85 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384050 אורי שפירא 20 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 86 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384052 אורי נוה 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 87 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384053 אורי נוה 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 88 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384054 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384056 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384059 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 91 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384060 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 92 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384066 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 384067 יריב מליחי 13 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379545 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 95 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379638 נעם מצרי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 96 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379330 מרגרטה וולצ'אק 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 97 שרון דרומי: חמרה רחובות
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379879 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 98 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379357 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379358 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 100 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379359 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 101 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379360 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379362 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 103 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379363 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 104 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379364 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 105 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379365 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379366 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379367 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 108 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379368 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 109 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379369 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 110 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379370 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 111 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379592 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 112 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379593 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 113 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379594 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 114 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379595 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 115 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379596 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 116 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379597 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 117 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379598 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 118 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379599 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 119 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379600 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 120 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379601 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 121 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379602 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 122 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379603 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 123 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379604 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 124 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379605 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 125 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379606 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 126 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379607 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 127 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379608 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 128 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379609 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 129 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379610 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 130 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379611 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 131 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379612 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 132 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379613 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 133 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379614 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 134 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379615 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 135 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379617 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 136 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379618 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 137 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379346 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 138 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379347 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 139 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379348 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 140 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379349 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 141 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379350 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 142 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379351 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 143 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379352 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 144 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379353 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 145 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379354 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 146 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379355 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 147 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379356 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 148 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379371 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 149 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379372 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 150 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379374 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 151 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379375 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 152 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379376 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 153 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379377 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 154 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379378 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 155 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379379 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 156 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379380 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 157 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379381 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 158 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379382 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 159 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379383 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 160 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379384 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 161 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379385 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 162 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379386 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 163 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379387 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 164 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379388 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 165 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379389 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 166 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379390 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 167 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379391 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 168 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379392 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 169 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379393 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 170 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379394 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 171 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379395 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 172 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379396 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 173 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379873 גיל רן 9 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 174 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379874 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 175 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379875 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 176 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379876 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 177 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379877 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 178 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379878 אורי נוה 18 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 179 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן פריחה=ג"כ 110-התחלה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379881 שקולניק יעקב 20 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 180 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379882 שקולניק יעקב 20 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 181 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379883 שקולניק יעקב 20 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 182 שרון דרומי: גבעת כורכר איריס ארגמן
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379884 שקולניק יעקב 2 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 183 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379397 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 184 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379398 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 185 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379399 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 186 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379400 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 187 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379401 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 188 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379402 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 189 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379403 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 190 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379405 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 191 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379406 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 192 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379407 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 193 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379408 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 194 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379409 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 195 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379410 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 196 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379411 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 197 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379412 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 198 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379413 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 199 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379414 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 200 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379415 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 201 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379416 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 202 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379417 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 203 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379418 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 204 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379419 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 205 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379420 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 206 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379421 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 207 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379422 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 208 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379423 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 209 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379424 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 210 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379425 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 211 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379426 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 212 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379427 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 213 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379428 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 214 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379429 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 215 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379430 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 216 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379431 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 217 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379432 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 218 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379433 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 219 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379434 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 220 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379435 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 221 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379437 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 222 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379438 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 223 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379447 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 224 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379448 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 225 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379452 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 226 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379453 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 227 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379454 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 228 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379455 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 229 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379456 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 230 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379457 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 231 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379458 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 232 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379459 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 233 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379468 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 234 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379470 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 235 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379474 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 236 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379475 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 237 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379476 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 238 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379477 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 239 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379478 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 240 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379479 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 241 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379480 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 242 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379481 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 243 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379482 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 244 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379483 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 245 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379484 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 246 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379485 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 247 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379486 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 248 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379487 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 249 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379488 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 250 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379489 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 251 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379490 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 252 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379491 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 253 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379492 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 254 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379493 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 255 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379494 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 256 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379495 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 257 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379496 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 258 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379497 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 259 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379498 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 260 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379499 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 261 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379500 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 262 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379501 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 263 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379503 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 264 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379504 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 265 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379506 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 266 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379507 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 267 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379508 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 268 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379509 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 269 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379510 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 270 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379511 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 271 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379512 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 272 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379513 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 273 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379514 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 274 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379515 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 275 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379516 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 276 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379517 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 277 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379518 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 278 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379519 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 279 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379520 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 280 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379521 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 281 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379522 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 282 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379523 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 283 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379524 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 284 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379525 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 285 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379526 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 286 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379527 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 287 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379528 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 288 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379529 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 289 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379530 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 290 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379531 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 291 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379532 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 292 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379533 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 293 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379534 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 294 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379535 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 295 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379536 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 296 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379537 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 297 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379538 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 298 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379539 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 299 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379540 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 300 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379541 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 301 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379542 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 302 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379543 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 303 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379546 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 304 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379547 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 305 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379548 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 306 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379549 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 307 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379550 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 308 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379551 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 309 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379552 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 310 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379553 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 311 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379554 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 312 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379555 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 313 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379556 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 314 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379557 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 315 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379558 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 316 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379559 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 317 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379560 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 318 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379561 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 319 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379562 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 320 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379563 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 321 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379564 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 322 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379565 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 323 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379566 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 324 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379567 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 325 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379568 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 326 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379569 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 327 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379570 נעם לידר 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 328 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379680 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 329 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379682 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 330 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379683 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 331 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379684 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 332 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379685 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 333 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379686 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 334 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379687 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 335 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379688 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 336 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379689 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 337 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379690 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 338 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379691 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 339 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379692 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 340 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379693 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 341 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379694 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 342 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379695 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 343 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379696 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 344 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379697 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 345 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379698 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 346 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379700 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 347 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379701 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 348 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379702 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 349 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379703 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 350 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379704 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 351 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379705 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 352 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379706 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 353 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379707 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 354 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379708 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 355 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379709 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 356 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379711 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 357 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379712 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 358 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379713 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 359 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379714 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 360 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379715 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 361 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379716 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 362 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379717 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 363 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379718 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 364 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379719 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 365 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379720 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 366 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379721 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 367 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379722 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 368 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379723 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 369 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379724 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 370 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379725 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 371 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379726 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 372 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379727 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 373 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379728 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 374 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379729 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 375 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379730 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 376 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379731 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 377 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379732 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 378 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379733 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 379 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379734 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 380 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379735 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 381 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379736 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 382 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379737 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 383 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379738 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 384 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379739 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 385 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379740 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 386 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379741 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 387 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379742 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 388 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379743 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 389 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379744 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 390 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379745 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 391 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379746 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 392 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379747 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 393 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379748 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 394 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379749 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 395 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379750 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 396 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379751 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 397 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379752 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 398 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379753 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 399 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379754 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 400 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379755 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 401 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379756 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 402 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379757 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 403 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379758 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 404 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379759 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 405 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379760 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 406 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379761 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 407 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379762 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 408 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379763 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 409 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379764 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 410 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379765 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 411 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379766 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 412 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379767 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 413 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379768 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 414 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379769 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 415 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379770 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 416 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379771 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 417 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379772 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 418 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379773 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 419 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379774 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 420 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379775 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 421 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379776 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 422 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379777 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 423 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379778 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 424 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379779 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 425 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379780 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 426 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379781 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 427 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379782 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 428 שרון צפוני: חמרה נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379783 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 429 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379784 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 430 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379785 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 431 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379786 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 432 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379787 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 433 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379788 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 434 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379789 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 435 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379790 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 436 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379791 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 437 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379792 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 438 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379793 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 439 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379794 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 440 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379795 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 441 חולות: חולות נתניה
אירוס הארגמן Iris atropurpurea 379796 יריב מליחי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atropurpurea/ 442