ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 341736 נח נפתולסקי 25 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 1 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 341306 מיכאל זהרי 6 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 2 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344036 נח נפתולסקי 24 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 3 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343301 נח נפתולסקי 1 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 356724 זאב קולר 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 5 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית-ניר
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 346373 ק.סגל 13 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 6 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 346525 עברי יריב 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 7 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343346 דבורה שיצר 24 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 8 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343482 ש.בקרמן וי.אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 9 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344230 יואב גרטמן 11 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 10 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344493 שיר ורד 19 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344634 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344562 אלכסנדר איג 11 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343842 אלכסנדר איג 4 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 14 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 327450 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 15 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 340901 גדעון גרפי 6 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 16 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 354718 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 314 שדה בצל ותלתן בשוליים
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 327434 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 18 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 368126 אורי פרגמן-ספיר 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 19 חולות: מישור חוף כרמלים
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 346412 י.אמדורסקי 11 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 345665 יאיר אור 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 21 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 345481 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 22 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 366453 דידי קפלן 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 359439 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 24 צפון מערבית לכלנית
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 341735 אלכסנדר איג 15 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 25 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 345370 גבי עפר ואילן 1 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 354721 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה נקודה 315
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344532 מיכאל זהרי 11 במאי 1959 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 28 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344139 נח נפתולסקי 24 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 29 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344481 עפר אילן ואורי 2 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 30 גליל תחתון מזרחי: גבעת גזית מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344931 עפר עוזי ויואל 13 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 31 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 345207 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 32 גליל תחתון מרכזי: גבעת אבני מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 345610 גבי אברהם 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 33 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 327454 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 34 מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343493 יובל ספיר 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 35 מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 343494 יובל ספיר 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 36 מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 344541 מימי רון 8 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 37 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
מסרק ארץ-ישראלי Scandix palaestina 354719 יפתח סיני 23 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scandix%20palaestina/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה