ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מסרק כוכבי Scandix stellata 396660 יואב גרטמן 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 1 חרמון, נחל ערער גליון עשביה. נ.צ. משוחזר
מסרק כוכבי Scandix stellata 392051 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 2 כתף החרמון: חרמון
מסרק כוכבי Scandix stellata 349070 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 3 מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 339854 א. ליסטון 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348823 מיכה לבנה 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348964 יואב גרטמן 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348986 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349054 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348763 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348966 יואב גרטמן 28 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348814 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348984 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349022 יאיר אור 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348739 יואב גרטמן 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348985 אבינועם דנין 1 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348965 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349068 אבי שמידע 5 ביוני 1974 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348737 אילת נהיר 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349021 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 339855 אבינועם דנין 6 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 20 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 339856 אבינועם דנין 10 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 21 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348951 יואב גרטמן 11 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 332887 תצפיות רת"ם 24 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349042 מיכה לבנה 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348890 א. ג'קסון 6 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348762 מייק לבנה 18 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348761 מיכה לבנה 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348838 מיכה לבנה 12 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348668 מיכה לבנה 26 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348887 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348785 יאיר אור 13 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349059 מיכה לבנה 10 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348915 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348967 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348760 מיכה לבנה 14 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 366454 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 36 כתף החרמון: חרמון
מסרק כוכבי Scandix stellata 332909 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348738 מיכה לבנה 31 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348825 עוזי ענבר 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348658 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348889 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348910 יואב גרטמן 15 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 332896 תצפיות רת"ם 24 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 332907 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 44 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348650 דוכס ראובן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 332926 תצפיות רת"ם 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 46 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348870 מייק לבנה 24 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 47 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348837 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 48 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348888 מייק לבנה 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 49 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348869 מייק לבנה 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 50 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 348676 מייק לבנה 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 51 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 378203 יאיר אור 25 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 52
מסרק כוכבי Scandix stellata 349055 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 53 מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349069 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 54 מתוך נתוני רת"ם
מסרק כוכבי Scandix stellata 349085 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Scandix%20stellata/ 55 מתוך נתוני רת"ם