ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 396791 עפר כהן 21 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 1 יער ביריה גליון עשביה. נ.צ. משוחזר.
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 394579 אסף חיים 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 2 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 394445 יאיר אור 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 3 שמורת נוב
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 327473 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 327474 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 327472 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 372444 מרב לבל 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 7 מערבית לנטור
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 372413 בר שמש 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 8 אחו נוב מ. ריסני קירח מלבד הפרי, מ. מזרחי שעיר פחות או יותר. אונות העלים של ריסני נימיות, מרווחות וארוכות יותר, של מסרק מזרחי קצרות וצפופות. חפי הסוכך של ריסני זקופים גם בפרי ירוק (אולי גם בפרי בשל), של מזרחי מופשלים מטה בפרי ירוק. אורך הפרי של ריסני עד 3 ס״מ
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 349145 מרב לבל 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה השטח הינו בית גידול מתאים. קרקע כבדה בשקע רטוב. השטח תחת רעייה כבדה והצומח אכול ורמוס. נמצא רק מסרק מזרחי בגלי אבנים. נבדק במסגרת סקר מינים אדומים של מכון דשא
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 372441 בר שמש 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 10 מערבית לנטור
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 349168 אסף חיים 9 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 368513 יאיר אור 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 12 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 349144 מרב לבל 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 13 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה שטח מרעה. הנקודה נמצאת באיזור יבש יחסית. המין לא נמצא בחיפוש בשני שטחי מרעה רטובים יותר באותו אתר. נסקר במסגרת סקר מינים אדומים של מכון דשא עם מימי רון ויאיר אור
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 384881 אסף חיים 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
מסרק ריסני Scandix blepharicarpa 372417 בר שמש 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Scandix%20blepharicarpa/ 15 אחו נוב