ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 333122 תצפיות רת"ם 14 באפריל 1959 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 1 ערבה צפונית: גבעות סלעית מתוך נתוני רת"ם
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 364267 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 2 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 2
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 368068 מימי רון 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 3 ערבה צפונית: גבעות סלעית
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 359183 אורי פרגמן-ספיר 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצדה
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 359184 אורי פרגמן-ספיר 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 5 ערבה צפונית: גבעות סלעית
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 368065 מימי רון 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצדה
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 368067 מימי רון 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצדה
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 364264 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-2
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 358485 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 2 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 2.0
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 358579 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-2
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 358528 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 2
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 358597 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור32
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 364266 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 32
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 364268 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 2
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 364265 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור32
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 358548 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 32
מעלה-עשן מדברי Leptadenia pyrotechnica 368069 מימי רון 6 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Leptadenia%20pyrotechnica/ 17