ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340326 יאיר אור 15 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 1 הר הנגב הצפוני: במת בדוד מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364367 וקסלר חובב 10 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 2 הר הנגב הצפוני: לוט חל.רובם טופלו ע~י צפרים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364355 שני מנחם 6 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים דם במחציתו העליונה
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364368 וקסלר חובב 24 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 4 הר הנגב הצפוני: לוט ליד המפל.כ-%05 חניטה
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364366 וקסלר חובב 10 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 5 הר הנגב הצפוני: לוט
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 385797 דר בן נתן 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 6 מדרון עין גדי
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 369740 מימי רון 22 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 7 הר הנגב הצפוני: במת בדוד
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340546 יאיר אור 1 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340545 רוחמה ברלינר 4 באפריל 1974 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364375 דלאל יאיר 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים רעה מזרחית סביב הצמח.
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364359 חכם עדנה 6 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364364 וקסלר חובב 10 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ים בעיקר בעץ התחתון
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364374 דלאל יאיר 20 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ים חדשים אין שרידי פירות
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364356 דה-פיצוטו אלון 11 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מעט מאד ניצנים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364353 דה-פיצוטו אלון 25 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364370 וקסלר חובב 10 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340549 הגר לשנר 4 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340528 דני זהרי 7 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340544 יאיר אור 6 בדצמבר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 19 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340542 יאיר אור 1 באוקטובר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 20 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340540 יאיר אור 27 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 21 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340538 יאיר אור 1 ביוני 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340537 יאיר אור 2 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 23 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340527 מיכאל זהרי 2 באוקטובר 1931 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 24 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340535 יאיר אור 1 בפברואר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 25 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340329 ביצץ יוסי 15 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 26 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364360 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 358542 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 23
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364362 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364358 דה-פיצוטו אלון 9 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים שתולה
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340532 חננאל בושרי 25 במרץ 1960 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340550 יואב גרטמן 22 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340548 יואב גרטמן 16 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340543 יאיר אור 9 בנובמבר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340539 יאיר אור 4 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340536 יאיר אור 1 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 36 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340534 יאיר אור 1 בינואר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 37 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340529 מיכאל זהרי 7 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 38 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340547 א. ליסטון 22 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 39 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364361 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 40 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364363 לוי רן 20 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 41 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מהגודל הנורמלי
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364365 וקסלר חובב 28 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים קה.)5-4 דרגות מתוך סולם5(
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364369 שלו מן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 43 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364372 שלו מן 19 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 44 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פורח.דבורים רבים לפותים.
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364376 שנהר אלי 23 ביולי 1978 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 45 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים .
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364377 צופים בודדים 9 בדצמבר 1977 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים תיבשו לחלוטין.עוד אחת מתי
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364357 דה-פיצוטו אלון 12 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 364354 אשכנזי שוש 7 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 48 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340541 יאיר אור 1 בספטמבר 1973 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 49 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340531 נעמי פינברון 12 בינואר 1956 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 50 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340530 טוביה קושניר 23 בינואר 1944 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 51 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
מרואה עבת-עלים Maerua crassifolia 340533 אבינועם דנין 6 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Maerua%20crassifolia/ 52 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם