ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 341029 קלרה חן 5 באפריל 1962 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 1 הרי ירושלים: הר חרת מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348808 אורי פרגמן-ספיר 18 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348918 יואב גרטמן 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348801 מייק לבנה 31 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348861 מייק לבנה 11 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348860 מיכה לבנה 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348845 יואב גרטמן 14 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348990 אבי שמידע 25 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 349031 אורי פרגמן-ספיר 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348843 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348862 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 334643 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 366444 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 13 כתף החרמון: חרמון
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 349032 יואב גרטמן 28 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348859 יואב גרטמן 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348844 אור יאיר 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 349030 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 349029 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 368129 אורי פרגמן-ספיר 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 19 הרי ירושלים: הר חרת
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 357045 ליאור כהן 19 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 20 הרי ירושלים: נפתולי שורק
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 340909 מ.אדר 1 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 21 הרי ירושלים: נפתולי שורק מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 348901 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 385257 עירית צוק קובצ'י 18 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 23 חרמון גבעות הקרב
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 340910 גברי שיאון 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 24 הרי ירושלים: נפתולי שורק מתוך נתוני רת"ם
מרווה רחבת-גביע Salvia multicaulis 366442 ליאור כהן 19 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20multicaulis/ 25 הרי ירושלים: נפתולי שורק