ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381177 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 1 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381176 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 2 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381175 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 3 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381174 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 4 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381173 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 5 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381172 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 6 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381171 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381170 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381169 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381168 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 10 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381167 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 11 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381166 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 12 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381165 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 13 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381164 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381163 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381162 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381161 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381160 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381159 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381158 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 20 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381157 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 21 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381156 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 22 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381155 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 23 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381154 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381153 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 25 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381152 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 26 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381151 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 27 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381150 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381149 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381148 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381147 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381146 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381145 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381144 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381143 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381142 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381141 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381140 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381139 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381138 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 40 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381137 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 41 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381136 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381135 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381134 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381133 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381132 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381131 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381130 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381129 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381128 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381127 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381126 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381125 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381124 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 54 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381123 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 55 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381122 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 56 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381121 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 57 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381120 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 58 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381119 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 59 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381118 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381117 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 61 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381116 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381115 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381114 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381113 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381112 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381111 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381110 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381109 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381108 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 70 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381107 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 71 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381106 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381105 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381104 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381103 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 75 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381102 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 76 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381101 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 77 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381100 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 78 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381099 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 79 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381081 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 80 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381080 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 81 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381079 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 82 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381078 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381077 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381076 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381075 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 86 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381074 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 87 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381073 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 88 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381072 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 89 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381071 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 90 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381069 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 91 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381068 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 92 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381067 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 93 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381066 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 94 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383877 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 95 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383876 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 23 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383875 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 97 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 7 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383874 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 98 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383873 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 99 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383872 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 100 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383871 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 101 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383870 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 102 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381088 יפתח סיני 19 בפברואר 2016 1 0 0 103 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381070 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 104 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345435 יואב גרטמן 27 בפברואר 1987 1 0 0 105 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383974 מעין ירושלמי 12 בפברואר 2018 1 0 0 106 אחו בנימינה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383978 איילה זלצמן 12 בפברואר 2018 1 0 0 107 נחל סנין
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383955 מימי רון 4 במרץ 2016 1 0 0 108 אחו בנימינה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343393 אלכסנדר איג 10 בפברואר 1922 1 0 0 109 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343791 ג'ון דינסמור 20 במרץ 1980 1 0 0 110 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343312 מיכאל זהרי 12 בפברואר 1926 1 0 0 111 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343311 אלכסנדר איג 10 בפברואר 1922 1 0 0 112 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343310 אלכסנדר איג 15 בינואר 1922 1 0 0 113 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345514 עופר כהן 1 במרץ 1985 1 0 0 114 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344248 דני זהרי 25 במרץ 1945 1 0 0 115 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363192 מרגרטה וולצ'אק 29 בפברואר 2016 1 0 0 116 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344625 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1989 1 0 0 117 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344752 נח נפתולסקי 16 בינואר 1926 1 0 0 118 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344655 תצפיות רת"ם 29 בפברואר 1912 1 0 0 119 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344627 אורי פרגמן-ספיר 16 במרץ 1990 1 0 0 120 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344656 יואב גרטמן 23 בפברואר 1995 1 0 0 121 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344667 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 1995 1 0 0 122 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363210 מרגרטה וולצ'אק 7 בינואר 2016 1 0 0 123 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345540 יהודה מרטה 15 בפברואר 1986 1 0 0 124 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345576 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 125 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 326704 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 126 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345464 עוז גולן 13 בינואר 1990 1 0 0 127 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345531 עופר כהן 28 באפריל 1983 1 0 0 128 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345486 אורי פרגמן-ספיר 8 באפריל 1988 1 0 0 129 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345515 עופר כהן 18 במרץ 1985 1 0 0 130 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345427 עופר כהן 28 באפריל 1985 1 0 0 131 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345467 עופר כהן 23 במרץ 1989 1 0 0 132 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345488 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 133 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345501 יובל ספיר 20 במרץ 1992 1 0 0 134 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345503 מייק לבנה 15 בפברואר 1995 1 0 0 135 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344725 אורי פרגמן-ספיר 19 באפריל 1993 1 0 0 136 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344780 חווה להב 27 בפברואר 1981 1 0 0 137 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345468 מייק לבנה 6 במרץ 1996 1 0 0 138 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345502 יובל ספיר 26 במרץ 1993 1 0 0 139 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343115 עוז גולן 3 בנובמבר 1989 1 0 0 140 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343116 עוז גולן 13 בפברואר 1990 1 0 0 141 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345517 עופר כהן 15 בינואר 1986 1 0 0 142 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345516 עופר כהן 16 באפריל 1985 1 0 0 143 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345518 עופר כהן 18 בפברואר 1986 1 0 0 144 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345583 יהודה מרטה 16 בפברואר 1990 1 0 0 145 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345541 יהודה מרטה 16 בפברואר 1990 1 0 0 146 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345326 יהודה מרטה 6 בפברואר 1986 1 0 0 147 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344647 יהודה מרטה 24 בפברואר 1990 1 0 0 148 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344615 יואב גרטמן 19 ביוני 1992 1 0 0 149 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344623 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 150 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345648 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 151 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345690 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 152 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345616 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 153 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345469 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 154 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345590 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 155 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345444 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 156 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345634 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 157 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345605 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 158 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363254 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 159 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש אחד כ-60 עד 70 פרטים; כ-150 מ' צפ'-מז' לגשר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363253 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 160 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 6 גושים קרובים בכתם אחד עם כ- 70 פרטים; היתר במרחק 10 מטר - גוש - 10 פרטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363257 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 161 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 10גושים כ-10עד 40 צמחים בגוש. הצמחים גדלים 2-5 מטר במדרון שמעל תעלת המים; גוש נוסף 60 מ' מערבה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363255 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 162 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 8 גושים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363252 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 163 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש של כ-80 פרטים; 12 מטר מערבה 3 גושים עם 50 פריטים ואחד עם 5 פריטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363256 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 164 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש אחד כ-20 פריטים בצד של הגדר והדרך; כ-3 מ' מהגדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363251 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 165 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343423 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 166 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344249 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 167 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343224 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 168 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344708 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 169 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383922 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 170 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383923 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 171 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 3 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383924 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 172 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383925 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 173 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343061 יהודה מירון 15 במרץ 1987 1 0 0 174 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345937 רונסקי מיכל 4 במרץ 1986 1 0 0 175 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354997 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 176 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355238 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 177 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355233 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 178 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344646 גילי אורי נועם 8 בינואר 1989 1 0 0 179 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 368390 בשמת סגל 9 בפברואר 2017 1 0 0 180 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344610 גברי שיאון 3 באפריל 1993 1 0 0 181 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344628 שיר ורד 27 במרץ 1992 1 0 0 182 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344657 יעל חסין-השתלמו 26 באפריל 1992 1 0 0 183 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344632 סלע יגאל 1 באפריל 1965 1 0 0 184 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355236 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 185 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355234 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 186 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354995 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 187 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344605 מרכוס פנינה 20 בפברואר 1982 1 0 0 188 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344604 מרכוס פנינה 12 בפברואר 1982 1 0 0 189 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344611 גברי שיאון 6 במאי 1993 1 0 0 190 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354994 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 191 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל גוש גדול עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344668 שמיר 23 בפברואר 1995 1 0 0 192 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 346015 סלע יגאל 1 באפריל 1985 1 0 0 193 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345582 דידי קפלן 28 במאי 1987 1 0 0 194 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345802 שקדי יונתן 20 בפברואר 1988 1 0 0 195 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345863 סלע יגאל 9 באפריל 1985 1 0 0 196 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345864 שקדי יונתן 20 במרץ 1987 1 0 0 197 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345504 שקדי יונתן 25 בפברואר 1985 1 0 0 198 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345395 סלע יגאל 1 באפריל 1985 1 0 0 199 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345216 סלע יגאל 22 בינואר 1985 1 0 0 200 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345509 בוקובזה שמחה 14 בפברואר 1984 1 0 0 201 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355864 סעיד חמוד 18 במרץ 2011 1 0 0 202 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345533 קריסטל יונית 15 במרץ 1983 1 0 0 203 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345433 בן-ברוך דפנה 1 במרץ 1987 1 0 0 204 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345445 בן-צבי גילי 24 בפברואר 1980 1 0 0 205 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345465 רויזמן אורנע 9 בפברואר 1981 1 0 0 206 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345454 רינסקי מיכל 3 בפברואר 1986 1 0 0 207 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345596 איריס מינדל 7 במרץ 1985 1 0 0 208 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345426 בנימין שפיר 27 בפברואר 1987 1 0 0 209 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345424 היימן רויטל 24 בפברואר 1980 1 0 0 210 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345614 עודד עמבר 12 בפברואר 1987 1 0 0 211 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345602 קריסטל יונית 30 במרץ 1983 1 0 0 212 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345597 גיל בן נר 1 במרץ 1984 1 0 0 213 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345554 כהן מלי 20 בפברואר 1984 1 0 0 214 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345448 קריסטל יונית 15 במרץ 1983 1 0 0 215 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345449 רויזמן אורנע 16 בפברואר 1981 1 0 0 216 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345425 ח. אבידב 25 בפברואר 1980 1 0 0 217 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354513 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 218 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345466 רינסקי מיכל 23 בינואר 1986 1 0 0 219 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345463 עזריה אלון 16 במרץ 1988 1 0 0 220 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345434 שיר ורד 17 באפריל 1995 1 0 0 221 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354514 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 222 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345508 פרץ,כהן 12 בפברואר 1990 1 0 0 223 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354654 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 224 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355191 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 225 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 6 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355186 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 226 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 16 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355140 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 227 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 7 פרחים; ניצן 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355185 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 228 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354650 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 229 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354640 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 230 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354637 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 231 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטי ללא פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354633 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 232 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד היה פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355198 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 233 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 7 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355195 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 234 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355189 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 235 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355192 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 236 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355110 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 237 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355182 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 238 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים נבולים 15 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355155 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 239 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355141 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 240 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן במים בתעלה מצידה השני שבע עשרה פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355135 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 241 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שלושה עשר צמחים באותה גדר 7 פרחים 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355122 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 242 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחיםללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355133 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 243 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים; ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355138 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 244 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ; שנייייחים; שלושה ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355106 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 245 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן שני ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354876 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 246 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355107 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 247 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים; 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354653 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 248 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 3 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355117 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 249 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354648 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 250 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354647 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 251 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360042 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 252 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360045 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 253 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 23בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360043 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 254 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחיםבתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 359994 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 255 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 10 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355114 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 256 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1; 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354642 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 257 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 10 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355115 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 258 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345341 עדינה דולב 6 במאי 1992 1 0 0 259 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354655 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 260 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354651 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 261 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354639 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 262 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354632 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 263 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד פורח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354636 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 264 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345372 איציק ת.ועדינה 10 במאי 1992 1 0 0 265 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355188 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 266 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 3 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355194 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 267 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחד בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355187 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 268 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355193 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 269 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355190 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 270 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355200 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 271 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 23 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355197 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 272 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355196 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 273 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355184 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 274 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355183 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 275 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחד מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355156 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 276 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355178 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 277 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355177 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 278 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 מחוץ לגדר המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355112 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 279 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355142 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 280 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ליד מים 11 פרחים; 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355119 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 281 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355139 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 282 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355136 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 283 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355132 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 284 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355105 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 285 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355111 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 286 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355103 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 287 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 3 פרחים; 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354649 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 288 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354641 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 289 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 7 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355180 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 290 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355118 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 291 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354875 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 292 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355104 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 293 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360044 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 294 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 7בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360041 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 295 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360031 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 296 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360030 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 297 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360021 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 298 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד , שנייייחים, שלושה ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360020 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 299 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים, ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360019 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 300 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1, 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360018 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 301 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים, 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354645 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 302 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355116 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 303 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גווש בינוני עלים בלבד
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354883 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 304 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 37 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354882 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 305 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 32 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354881 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 306 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354638 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 307 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354914 20 במרץ 2011 1 0 0 308 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור חורשת שדה אילן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345088 אברי לרמן 4 במרץ 1990 1 0 0 309 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345134 וידרא מיכל 1 במרץ 1980 1 0 0 310 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345137 רן אריאלי 3 במרץ 1990 1 0 0 311 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345140 דידי קפלן 18 בפברואר 1987 1 0 0 312 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345138 עדינה דולב 30 במרץ 1992 1 0 0 313 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345479 דבורה שיצר 14 במאי 1989 1 0 0 314 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345478 גלעד איריס 15 במרץ 1990 1 0 0 315 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345487 גיל רוסטוקר 9 במרץ 1991 1 0 0 316 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345639 סגל חיים 3 במרץ 1987 1 0 0 317 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345598 בר זכאי שרון 14 בפברואר 1984 1 0 0 318 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354657 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 319 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354888 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 320 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360022 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 321 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 7 פרחים, ניצן 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355127 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 322 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים מצד שני תעלה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355101 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 323 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני ללא פריחה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355153 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 324 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360035 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 325 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחיםבתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356247 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 326 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354604 יפתח סיני 22 בדצמבר 2009 1 0 0 327 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור 3 גושי עלים בחורשת צמחים נדירים בשדה אילן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354626 שי קורן 3 בפברואר 2010 1 0 0 328 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354662 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 329 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 11 פרטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354661 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 330 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ארבעה פרטים 3פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354660 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 331 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מספר פרטים פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354659 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 332 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 10 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354658 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 333 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אירוס גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354656 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 334 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אירוס גוש בינוני 12 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354652 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 335 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354646 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 336 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354644 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 337 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש דול צמוד לגדר 24 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354643 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 338 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 13 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354635 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 339 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354634 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 340 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354631 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 341 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 5 [פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354630 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 342 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354629 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 343 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 15 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354306 רז אמיר 19 בפברואר 2011 1 0 0 344 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354308 שרון לוי 26 בפברואר 2011 1 0 0 345 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354307 שרון לוי 26 בפברואר 2011 1 0 0 346 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354309 שרון לוי 1 במרץ 2011 1 0 0 347 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354897 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 348 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354896 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 349 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה זקר אירוס היצות מוביל בין המודים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354895 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 350 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354894 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 351 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 21 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354893 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 352 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 40 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354892 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 353 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה קטע מערבי בין החלקות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354891 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 354 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7 פרחם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354890 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 355 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 8 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354889 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 356 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354887 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 357 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 11 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354886 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 358 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354885 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 359 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 22
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354884 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 360 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 29 פרחי0
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354880 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 361 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354879 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 362 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 6
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354878 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 363 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 13 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354877 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 364 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 28
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354903 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 365 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354902 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 366 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354901 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 367 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354900 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 368 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354899 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 369 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354898 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 370 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354313 יעל חורש 17 במרץ 2011 1 0 0 371 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354996 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 372 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354993 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 373 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355007 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 374 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטוםב עקודב 379
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355967 דידי קפלן 24 בפברואר 2012 1 0 0 375 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מצב פריחה קוד110
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355143 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 376 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360023 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 377 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ליד מים 11 פרחים, 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355137 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 378 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355134 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 379 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודדללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355130 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 380 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ניצן ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373850 מרב לבל 2 בפברואר 2017 1 0 0 381 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363320 פבזנר דרור 11 בפברואר 1984 1 0 0 382 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363319 פרץ גלעדי 13 בינואר 1985 1 0 0 383 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363325 פבזנר דרור 2 בינואר 1983 1 0 0 384 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363249 דידי קפלן 24 בפברואר 2006 1 0 0 385 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363302 פרץ גלעדי 19 בפברואר 1989 1 0 0 386 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363296 אשכנזי שוש 7 במרץ 1989 1 0 0 387 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363294 פרץ גלעדי 15 במרץ 1989 1 0 0 388 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363324 פבזנר דרור 25 בינואר 1983 1 0 0 389 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363277 פרץ גלעדי 21 באפריל 1991 1 0 0 390 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363205 עידו שקד 27 בפברואר 2016 1 0 0 391 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363326 דידי קפלן 5 במרץ 1980 1 0 0 392 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363303 פרץ גלעדי 6 במרץ 1988 1 0 0 393 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363311 פרץ גלעדי 22 בפברואר 1987 1 0 0 394 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363322 פבזנר דרור 27 בדצמבר 1983 1 0 0 395 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363299 עמבר עודד 6 במרץ 1989 1 0 0 396 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373847 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 397 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373846 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 398 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פריחה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373845 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 399 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373844 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 400 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373843 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 401 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373842 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 402 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373841 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 403 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373840 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 404 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373839 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 405 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373838 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 406 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373834 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 407 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373837 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 408 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373836 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 409 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363236 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 410 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363223 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 411 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363194 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 412 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381098 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 413 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381097 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 414 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381096 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 415 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381094 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 416 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381093 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 417 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381092 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 418 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381091 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 419 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381090 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 420 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381089 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 421 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381087 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 422 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381086 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 423 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381085 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 424 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381084 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 425 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381083 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 426 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381082 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 427 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381065 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 428 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381064 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 429 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383921 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 430 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383920 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 431 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383919 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 432 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383918 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 433 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383917 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 434 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383916 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 435 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 10 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383915 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 436 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 7 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383914 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 437 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383913 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 438 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383912 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 439 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383911 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 440 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטי ללא פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383910 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 441 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383909 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 442 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד היה פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383908 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 443 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד פורח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383907 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 444 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 37 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383906 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 445 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 32 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383905 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 446 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383904 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 447 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383903 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 448 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383899 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 449 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן במים בתעלה מצידה השני שבע עשרה פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383898 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 450 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383897 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 451 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד , שנייייחים, שלושה ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383896 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 452 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383895 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 453 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שלושה עשר צמחים באותה גדר 7 פרחים 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383894 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 454 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים, ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383893 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 455 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383892 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 456 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחיםללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383891 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 457 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383890 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 458 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383889 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 459 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383888 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 460 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גווש בינוני עלים בלבד
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383887 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 461 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383886 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 462 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1, 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383885 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 463 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383884 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 464 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383883 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 465 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383882 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 466 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים, 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383881 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 467 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן שני ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383880 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 468 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383879 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 469 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383878 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 470 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383865 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 471 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383864 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 472 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 384743 סדקי שלאעטה 23 בפברואר 2018 1 0 0 473 חילזון מזרח אירס הביצות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345404 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 474 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363190 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 475 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363196 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 476 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363214 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 477 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363200 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 478 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363197 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 479 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363199 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 480 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363222 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 481 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363220 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 482 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363218 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 483 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363216 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 484 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה