ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 386028 David Kotter 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 1 שולי כביש לכפר יהושוע
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383866 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 2 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383867 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383868 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 4 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383869 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 5 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383900 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383901 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381179 שורקי רעיה 15 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381180 שורקי רעיה 20 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381181 שורקי רעיה 1 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381182 שורקי רעיה 8 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381183 שורקי רעיה 1 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 12 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383902 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381178 שורקי רעיה 7 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 14 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383988 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 15 שרון צפוני: בקעת הנדיב הפרחים אכולים על ידי פרחיות. יש קלון נוסף ללא פרחים כלל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381146 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 16 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381102 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381081 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381088 יפתח סיני 19 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 19 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373850 מרב לבל 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373853 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 21 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור לא נראה שפרח השנה חורשת שדה אילן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344627 אורי פרגמן-ספיר 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345134 וידרא מיכל 1 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 23 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354994 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל גוש גדול עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363300 חכם עדנה 4 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 25 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345501 יובל ספיר 20 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 26 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383955 מימי רון 4 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 27 אחו בנימינה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354896 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 28 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה זקר אירוס היצות מוביל בין המודים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354661 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 29 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ארבעה פרטים 3פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354660 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 30 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מספר פרטים פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354659 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 31 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 10 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354658 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 32 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אירוס גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354656 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 33 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה אירוס גוש בינוני 12 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354652 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 34 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354646 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 35 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354644 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש דול צמוד לגדר 24 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354634 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354631 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 5 [פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354630 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 39 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354306 רז אמיר 19 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 40 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354308 שרון לוי 26 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 41 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354307 שרון לוי 26 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 42 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354309 שרון לוי 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 43 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354897 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 44 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354895 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354893 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 46 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 40 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354891 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 47 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 7 פרחם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354890 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 48 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 8 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354889 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 49 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354887 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 50 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 11 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354886 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 9 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354885 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 52 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 22
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354880 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354903 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 54 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354902 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 55 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354901 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 56 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354900 רועי ארד 12 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 57 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354313 יעל חורש 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 58 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355007 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 59 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטוםב עקודב 379
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355967 דידי קפלן 24 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 60 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מצב פריחה קוד110
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355143 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 61 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360023 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ליד מים 11 פרחים, 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355137 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355134 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודדללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355130 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 65 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד ניצן ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355126 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 66 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355123 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360017 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 3 פרחים, 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355099 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 69 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה חמישה ניצנים 19 פרחים גוש בינוני
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354342 שרון לוי 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 70 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354343 שמוליק כהן 2 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 71 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355152 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 72 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355151 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 73 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355150 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 74 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355149 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 75 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354346 שרון לוי 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 76 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360040 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 77 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחדבתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360039 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 78 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360038 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 79 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360037 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 80 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 6 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360036 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 81 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחיםבתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360034 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 82 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 3 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360033 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360032 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 16בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360029 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחדמחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360028 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 86 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים נבולים 15מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360027 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 87 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360026 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 88 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 360025 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 89 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 8מחוץ לגדר המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355239 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 90 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355237 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 91 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355235 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 92 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355232 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 93 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355231 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 94 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354399 שרון לוי 9 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 95 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355529 יפתח סיני 26 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 96 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור שדה אילן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354435 פרץ גלעדי 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 97 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355669 יפתח סיני 12 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 98 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור גוש שדה אילן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355668 יפתח סיני 12 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 99 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור גושים בשדה אילן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354470 פרץ גלעדי 31 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 100 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355679 יפתח סיני 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 101 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור 6 גושים עלים בלבד שדה אילן חורשה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354482 פרץ גלעדי 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 102 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מאהדונם מלאים בפרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354507 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 103 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול גם מעבר לגדר מזרחה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356259 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 104 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356258 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 105 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354506 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 106 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול גם מעבר לגדר צפונה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356257 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 107 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354505 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 108 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356255 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 109 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356254 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 110 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354503 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 111 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356253 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 112 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354502 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 113 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356252 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 114 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356251 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 115 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354501 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 116 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356250 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 117 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356249 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 118 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354500 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 119 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356248 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 120 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356246 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 121 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354499 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 122 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354498 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 123 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356244 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 124 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354497 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 125 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354496 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 126 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354495 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 127 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354494 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 128 דרום הגולן: דרום רמת הגולן ריכוז גדול
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354493 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 129 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354492 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 130 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354491 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 131 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354490 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 132 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354489 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 133 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354488 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 134 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354486 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 135 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354484 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 136 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381172 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 137 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381171 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 138 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381169 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 139 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381168 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 140 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354517 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 141 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354515 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 142 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354512 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 143 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354511 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 144 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381166 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 145 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381165 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 146 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381164 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 147 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381163 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 148 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381162 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 149 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381161 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 150 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381160 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 151 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381159 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 152 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381158 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 153 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381157 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 154 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381156 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 155 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381155 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 156 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381154 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 157 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381153 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 158 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381152 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 159 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381151 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 160 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381150 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 161 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381149 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 162 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381148 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 163 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381147 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 164 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381144 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 165 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381143 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 166 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381142 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 167 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381141 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 168 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381140 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 169 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381139 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 170 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381138 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 171 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381137 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 172 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381136 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 173 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381135 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 174 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381134 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 175 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381133 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 176 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381132 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 177 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381131 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 178 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381130 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 179 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381129 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 180 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381128 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 181 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381127 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 182 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381126 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 183 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381125 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 184 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381122 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 185 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381121 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 186 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381120 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 187 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381119 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 188 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381118 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 189 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381117 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 190 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381116 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 191 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381115 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 192 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381114 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 193 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381113 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 194 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381112 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 195 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381111 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 196 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381110 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 197 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381109 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 198 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381108 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 199 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381107 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 200 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381106 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 201 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381105 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 202 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381104 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 203 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381103 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 204 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381080 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 205 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381079 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 206 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381078 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 207 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381077 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 208 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381076 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 209 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381075 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 210 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381074 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 211 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381073 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 212 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381072 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 213 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381071 גיא זהרוני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 214 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381069 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 215 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381068 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 216 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381067 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 217 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381066 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 218 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381065 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 219 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381064 גיא זהרוני 7 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 220 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 381070 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 221 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343423 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 222 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343791 ג'ון דינסמור 20 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 223 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343061 יהודה מירון 15 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 224 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343115 עוז גולן 3 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 225 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343116 עוז גולן 13 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 226 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373851 מאס אוהד 6 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 227 שרון צפוני: חמרה חדרה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363323 אריה קלר 17 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 228 שרון צפוני: חמרה חדרה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 384743 סדקי שלאעטה 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 229 חילזון מזרח אירס הביצות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373852 יפתח סיני 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 230 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה חוות השומר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373849 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 231 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345514 עופר כהן 1 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 232 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383925 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 233 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383924 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 234 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383923 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 235 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 3 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383921 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 236 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383922 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 237 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383920 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 238 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383918 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 239 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383917 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 240 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש גדול 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383915 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 241 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 7 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383914 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 242 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 18 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383913 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 243 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383912 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 244 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383911 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 245 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטי ללא פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383910 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 246 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383909 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 247 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד היה פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383908 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 248 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד פורח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383907 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 249 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 37 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383906 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 250 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 32 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383905 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 251 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383904 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 252 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383903 יפתח סיני 10 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 253 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 12
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383899 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 254 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן במים בתעלה מצידה השני שבע עשרה פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383898 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 255 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 4 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383897 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 256 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד , שנייייחים, שלושה ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383896 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 257 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383895 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 258 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שלושה עשר צמחים באותה גדר 7 פרחים 5 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383894 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 259 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים, ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383893 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 260 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383892 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 261 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 פרחיםללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383891 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 262 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים ללא גדר
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383890 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 263 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383889 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 264 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383887 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 265 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383886 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 266 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1, 1 ניצן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383885 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 267 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383884 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 268 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן פרח 1
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383883 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 269 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן עלים ללא גידור
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383881 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 270 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן שני ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383880 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 271 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383879 יפתח סיני 27 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 272 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383878 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 273 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383877 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 274 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383876 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 275 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 23 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383875 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 276 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 7 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383874 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 277 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383873 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 278 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383870 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 279 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344249 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 280 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344248 דני זהרי 25 במרץ 1945 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 281 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383865 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 282 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 383864 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 283 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363253 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 284 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 6 גושים קרובים בכתם אחד עם כ- 70 פרטים; היתר במרחק 10 מטר - גוש - 10 פרטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363257 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 285 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 10גושים כ-10עד 40 צמחים בגוש. הצמחים גדלים 2-5 מטר במדרון שמעל תעלת המים; גוש נוסף 60 מ' מערבה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363252 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 286 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש של כ-80 פרטים; 12 מטר מערבה 3 גושים עם 50 פריטים ואחד עם 5 פריטים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363251 מימי רון 25 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 287 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345648 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 288 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345690 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 289 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345616 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 290 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345469 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 291 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343224 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 292 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343312 מיכאל זהרי 12 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 293 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345937 רונסקי מיכל 4 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 294 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344628 שיר ורד 27 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 295 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344657 יעל חסין-השתלמו 26 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 296 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344623 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 297 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344656 יואב גרטמן 23 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 298 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344632 סלע יגאל 1 באפריל 1965 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 299 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354995 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 300 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344605 מרכוס פנינה 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 301 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344604 מרכוס פנינה 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 302 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344611 גברי שיאון 6 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 303 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344708 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 304 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344668 שמיר 23 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 305 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 346015 סלע יגאל 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 306 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345582 דידי קפלן 28 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 307 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345802 שקדי יונתן 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 308 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345863 סלע יגאל 9 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 309 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345541 יהודה מרטה 16 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 310 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345326 יהודה מרטה 6 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 311 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345540 יהודה מרטה 15 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 312 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345502 יובל ספיר 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 313 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345395 סלע יגאל 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 314 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345216 סלע יגאל 22 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 315 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345576 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 316 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345533 קריסטל יונית 15 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 317 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345445 בן-צבי גילי 24 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 318 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345465 רויזמן אורנע 9 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 319 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345464 עוז גולן 13 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 320 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345531 עופר כהן 28 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 321 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345454 רינסקי מיכל 3 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 322 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345596 איריס מינדל 7 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 323 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345426 בנימין שפיר 27 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 324 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345517 עופר כהן 15 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 325 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345424 היימן רויטל 24 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 326 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345614 עודד עמבר 12 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 327 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345602 קריסטל יונית 30 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 328 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345597 גיל בן נר 1 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 329 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345590 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 330 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345444 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 331 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345404 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 332 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345554 כהן מלי 20 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 333 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345448 קריסטל יונית 15 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 334 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345449 רויזמן אורנע 16 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 335 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345425 ח. אבידב 25 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 336 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345467 עופר כהן 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 337 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345508 פרץ,כהן 12 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 338 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354654 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 339 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 1 פרח
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355191 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 340 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 6 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354655 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 341 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 2פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354651 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 342 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש בינוני 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354639 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 343 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש קטן 5 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354636 יפתח סיני 15 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 344 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד 2 פרחים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345372 איציק ת.ועדינה 10 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 345 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355188 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 346 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 3 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355194 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 347 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחד בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355187 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 348 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 2 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355193 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 349 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 5 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355190 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 350 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרחים בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355200 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 351 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 23 בתוך המוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355183 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 352 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרח אחד מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355156 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 353 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 3 ניצנים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355178 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 354 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרחים 4 מחוץ למוביל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354914 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 355 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור חורשת שדה אילן עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345088 אברי לרמן 4 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 356 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345138 עדינה דולב 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 357 גבעות אלונים - שפרעם: יערות הסוללים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355153 שי קורן 3 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 358 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373832 שי קבסה 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 359 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363192 מרגרטה וולצ'אק 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 360 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344625 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 361 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354997 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 362 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355230 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 363 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355229 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 364 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355238 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 365 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355233 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 366 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344752 נח נפתולסקי 16 בינואר 1926 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 367 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344646 גילי אורי נועם 8 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 368 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 368390 בשמת סגל 9 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 369 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344610 גברי שיאון 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 370 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363304 אבו רוכן סלמאן 16 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 371 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344655 תצפיות רת"ם 29 בפברואר 1912 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 372 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344667 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 373 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355236 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 374 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355234 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 375 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354996 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 376 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363269 הר ציון משה 16 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 377 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363210 מרגרטה וולצ'אק 7 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 378 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363293 אבו רוכן סלמאן 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 379 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354993 יפתח סיני 6 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 380 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל עלים
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344647 יהודה מרטה 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 381 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354436 שמוליק כהן 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 382 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355228 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 383 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363303 פרץ גלעדי 6 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 384 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343311 אלכסנדר איג 10 בפברואר 1922 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 385 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 343310 אלכסנדר איג 15 בינואר 1922 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 386 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363313 דידי קפלן 11 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 387 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום העתקה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345504 שקדי יונתן 25 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 388 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363263 שני מנחם 25 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 389 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 17 קבוצות
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363238 יפתח סיני 26 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 390 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363265 שורקי רעיה 7 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 391 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363273 שורקי רעיה 30 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 392 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363270 שורקי רעיה 15 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 393 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363285 דידי קפלן 25 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 394 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363281 שורקי רעיה 1 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 395 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363275 שורקי רעיה 1 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 396 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363272 חיילות עין אפק 10 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 397 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363271 שורקי רעיה 20 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 398 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363266 שורקי רעיה 19 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 399 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363208 ג'יזל חזן 2 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 400 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363209 יפתח סיני 29 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 401 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מהשבה התחילה פריחה גן מקלט עין אפק
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363311 פרץ גלעדי 22 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 402 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363217 גיא אילסטר 17 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 403 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אירוס הביצות Iris grant-duffii 326704 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 404 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345515 עופר כהן 18 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 405 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363322 פבזנר דרור 27 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 406 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345488 עופר כהן 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 407 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345583 יהודה מרטה 16 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 408 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345486 אורי פרגמן-ספיר 8 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 409 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345503 מייק לבנה 15 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 410 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345468 מייק לבנה 6 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 411 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 344615 יואב גרטמן 19 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 412 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363206 עידו שקד 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 413 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363298 מלול אלי 6 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 414 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373856 נתן באינוסוביץ 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 415 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 373833 אמיר טל 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 416 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354510 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 417 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354485 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 418 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345509 בוקובזה שמחה 14 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 419 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345634 הגר לשנר 20 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 420 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 355864 סעיד חמוד 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 421 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356256 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 422 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354525 חוה גולדשטיין 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 423 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345433 בן-ברוך דפנה 1 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 424 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363260 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 425 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363321 דידי קפלן 28 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 426 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363307 פרץ גלעדי 16 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 427 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363295 אשכנזי שוש 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 428 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363291 דידי קפלן 9 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 429 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363289 פרץ גלעדי 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 430 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 345516 עופר כהן 16 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 431 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הביצות Iris grant-duffii 356245 יונתן הררי 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 432 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363312 פבזנר דרור 11 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 433 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363284 פרץ גלעדי 12 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 434 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363297 אשכנזי שוש 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 435 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363318 פרץ גלעדי 18 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 436 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363316 פרץ גלעדי 17 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 437 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363310 פרץ גלעדי 18 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 438 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363250 דודו פילס 13 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 439 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 354504 חוה גולדשטיין 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 440 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363279 דידי קפלן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 441 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הביצות Iris grant-duffii 363268 פרץ גלעדי 26 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20grant-duffii/ 442 דרום הגולן: דרום רמת הגולן