ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרסיה זעירה Maresia nana 386053 רון פרומקין 7 בפברואר 2008 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 1 תעש השרון
מרסיה זעירה Maresia nana 386052 רון פרומקין 19 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 2 תעש השרון
מרסיה זעירה Maresia nana 386051 רון פרומקין 2 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 3 חוף בת ים
מרסיה זעירה Maresia nana 386032 רון פרומקין 19 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 4 חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 385816 יובל עברון 12 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 5 אזור קרייית ביאליק על גבול שטח מגונן
מרסיה זעירה Maresia nana 380348 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 6 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380338 סיון מרדוק 13 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 7 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
מרסיה זעירה Maresia nana 380344 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 8 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380345 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 9 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
מרסיה זעירה Maresia nana 380346 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 10 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380347 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 11 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380349 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 12 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380350 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 13 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380351 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 14 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380352 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 15 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380353 שקולניק יעקב 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 16 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 380354 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 17 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 330400 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 18 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 380355 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 19 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 380356 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 20 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 380343 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 21 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 380342 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 22 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 380341 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 23 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 380339 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 24 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 378391 נעם מצרי 13 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 25 שרון צפוני: חמרה חדרה
מרסיה זעירה Maresia nana 342130 עובדיה לוי 24 בפברואר 1969 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 327590 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 342021 שיר ורד 24 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341415 אורי פרגמן-ספיר 11 בנובמבר 1911 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 29 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341316 יובל ספיר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 30 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 327575 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 31 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 360529 אורי פרגמן-ספיר 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 32 שרון דרומי: חמרה רחובות
מרסיה זעירה Maresia nana 327572 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 33 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341655 נח נפתולסקי 14 בפברואר 1931 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 34 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341828 שיר ורד 11 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 35 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 327581 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 36 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341811 שיר ורד 2 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 37 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 364384 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 38 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
מרסיה זעירה Maresia nana 327580 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 39 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 359850 מימי רון 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 40 חולות: חולות זיקים
מרסיה זעירה Maresia nana 341296 אבי שמידע 5 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 41 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341652 נח נפתולסקי 8 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 42 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341508 עוז גולן 4 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 43 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341110 עוז גולן 4 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 44 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 368438 סיקו בכור 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 45 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 368402 סיקו בכור 26 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 46 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 364378 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 47 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 341510 אורי פרגמן-ספיר 16 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 48 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 372792 רון פרומקין 1 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 49 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 369745 מרב לבל 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 50 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364388 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 51 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364386 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 52 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364381 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 53 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 341527 בתיה 19 בפברואר 1957 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 54 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341480 אבי שמידע 26 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 55 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 368009 אורי פרגמן-ספיר 1 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 56 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364387 שקולניק יעקב 23 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 57 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364385 שקולניק יעקב 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 58 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364382 שקולניק יעקב 23 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 59 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 364380 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 60 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 341481 שיר ורד 27 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 61 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341507 אבינועם דנין 22 בינואר 1979 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 62 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 368008 הגר לשנר 20 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 63 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 343449 שיר ורד 28 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 64 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 343560 שיר ורד 15 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 65 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 343572 שיר ורד 6 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 66 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 343561 שיר ורד 14 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 67 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 342711 יובל ספיר 5 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 68 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 369747 מימי רון 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 69 חולות: חולות זיקים
מרסיה זעירה Maresia nana 369748 יוסי בן ארי 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 70 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 369750 שקולניק יעקב 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 71 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 364383 מימי רון 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 72 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 356889 יוסי בן-ארי 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 73 חולות: חולות פלמחים
מרסיה זעירה Maresia nana 341295 עוז גולן 4 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 74 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 360561 יובל עברון 23 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 75 חולות: חולות מפרץ חיפה
מרסיה זעירה Maresia nana 341653 מיכאל זהרי 26 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 76 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 369746 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 77 חולות: רצועת חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 372520 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 78 חולות: רצועת חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 368538 סיקו בכור 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 79 חולות: רצועת חוף צפוני
מרסיה זעירה Maresia nana 341305 אבי שמידע 4 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 80 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341651 אלכסנדר איג 6 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 81 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341416 אבינועם דנין 11 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 82 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341442 אלכסנדר איג 10 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 83 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341634 נח נפתולסקי 10 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 84 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341654 נח נפתולסקי 8 באפריל 1931 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 85 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 372570 בר שמש 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 86 חוף בת ים
מרסיה זעירה Maresia nana 360565 שיר ורד 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 87 חולות ניצנים האוכלוסיה מפוזרת בשטח, חלקה בשיא פריחה ופרי ירוק וחלקה טפופי פריחה , ללא עלוה והפצת זרעים כולל כל שלבי הביניים. האוכלוסיה נמצאת סיב השביל המסומן הכחול היוצא מחניון האקליפטוסים
מרסיה זעירה Maresia nana 385196 רון פרומקין 11 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 88 חולות יבנה מדרום לשפד"ן
מרסיה זעירה Maresia nana 380340 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 89 חולות: חולות ראשון לציון
מרסיה זעירה Maresia nana 385031 דר בן נתן 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 90 חולות מדרום לאשדוד
מרסיה זעירה Maresia nana 384902 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 91 מרזבת נחל בצת
מרסיה זעירה Maresia nana 341691 נח נפתולסקי 16 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 92 מתוך נתוני רת"ם
מרסיה זעירה Maresia nana 341518 אורי פרגמן-ספיר 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Maresia%20nana/ 93 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם