ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מתקה טובענית Glyceria plicata 373551 טליה אורון 6 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 1 צפון הגולן: יער אודם
מתקה טובענית Glyceria plicata 368336 מימי רון 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 2 צפונית לעין עיישה
מתקה טובענית Glyceria plicata 362538 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 3 צפון הגולן: במת הגולן
מתקה טובענית Glyceria plicata 347690 תצפיות רת"ם 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 4 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
מתקה טובענית Glyceria plicata 327594 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
מתקה טובענית Glyceria plicata 347691 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 6 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
מתקה טובענית Glyceria plicata 348828 נח נפתולסקי 21 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מתקה טובענית Glyceria plicata 349046 אלכסנדר איג 24 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
מתקה טובענית Glyceria plicata 347626 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Glyceria%20plicata/ 9 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם