ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נאדיד המים Utricularia australis 327600 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 1 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
נאדיד המים Utricularia australis 335356 תצפיות רת"ם 7 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 2 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נאדיד המים Utricularia australis 367174 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 3 עמק החולה: עמק החולה
נאדיד המים Utricularia australis 327599 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 4 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נאדיד המים Utricularia australis 359261 יובל ספיר 25 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 5 עמק החולה: דרום עמק החולה
נאדיד המים Utricularia australis 359260 יובל ספיר 25 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 6 שרון צפוני: נחל חדרה
נאדיד המים Utricularia australis 359262 יובל ספיר 25 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Utricularia%20australis/ 7 עמק החולה: ימת החולה