ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הגלבוע Iris haynei 395711 אוריה אורן 24 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 1 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 395710 אוריה אורן 1 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 2
אירוס הגלבוע Iris haynei 395709 אוריה אורן 20 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 3 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 395708 אוריה אורן 14 באפריל 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 4
אירוס הגלבוע Iris haynei 393276 עמי דורפמן 13 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 5 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390639 הדי בן אליהו 20 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 6 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390638 מרגרטה וולצ'ק 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 7 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390636 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 8 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390634 מימי רון 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 9 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390631 גלעד וייל 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 10 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390630 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 11 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390629 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 12 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390628 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 13 רכס הגלבע: גלבוע 2 פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 390627 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 14 רכס הגלבע: גלבוע סוף חתך 23 ללא אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 390626 גונן בהיר 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 15 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 390624 גונן בהיר 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 16 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388463 גונן בהיר 20 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 17 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388462 גונן בהיר 28 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 18 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388461 גונן בהיר 28 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 19 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388459 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 20 רכס הגלבע: גלבוע שני פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388455 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 21 רכס הגלבע: גלבוע פרח אחד
אירוס הגלבוע Iris haynei 388454 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 22 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388452 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 23 רכס הגלבע: גלבוע עשרה פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388451 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 24 רכס הגלבע: גלבוע פרח אחד
אירוס הגלבוע Iris haynei 388450 מרים פרוינד 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 25 רכס הגלבע: גלבוע 28 פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388438 מימי רון 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 26 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388437 מרים פרוינד 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 27 רכס הגלבע: גלבוע פרח אחד
אירוס הגלבוע Iris haynei 388436 מרים פרוינד 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 28 רכס הגלבע: גלבוע פרח אחד
אירוס הגלבוע Iris haynei 388434 גלעד וייל 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 29 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388433 גלעד וייל 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 30 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388422 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 31 רכס הגלבע: גלבוע 3 פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388421 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 32 רכס הגלבע: גלבוע 8 פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388419 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 33 רכס הגלבע: גלבוע פרח 1
אירוס הגלבוע Iris haynei 388418 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 34 רכס הגלבע: גלבוע סוף חתך 6 ללא אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388417 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 35 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388416 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 36 רכס הגלבע: גלבוע 2 פרחים. חפור חתך 10
אירוס הגלבוע Iris haynei 388415 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 37 רכס הגלבע: גלבוע 2 פרחים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388414 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 38 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388413 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 39 רכס הגלבע: גלבוע בחתך 12 5 0
אירוס הגלבוע Iris haynei 388412 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 40 רכס הגלבע: גלבוע פרח 1
אירוס הגלבוע Iris haynei 388411 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 41 רכס הגלבע: גלבוע סוף חתך 15 ללא אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388410 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 42 רכס הגלבע: גלבוע סוף חתך 18 ללא אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388409 מרגרטה וולצ'ק 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 43 רכס הגלבע: גלבוע סוף חתך 24 ללא אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388408 גונן בהיר 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 44
אירוס הגלבוע Iris haynei 388407 גונן בהיר 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 45
אירוס הגלבוע Iris haynei 388406 גונן בהיר 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 46
אירוס הגלבוע Iris haynei 388420 מרים פרוינד 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 47 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388405 גונן בהיר 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 48 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388403 גונן בהיר 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 49 רכס הגלבע: גלבוע מפוזרים במספר מקבצים
אירוס הגלבוע Iris haynei 388400 גונן בהיר 31 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 50 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388399 עומרי בוכניק 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 51 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 388460 עידו שקד 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 52 עמק החולה: דרום עמק החולה
אירוס הגלבוע Iris haynei 393689 מימי רון 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 53 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 393690 מימי רון 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 54 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 392775 גונן בהיר 8 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 55
אירוס הגלבוע Iris haynei 392776 גונן בהיר 8 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 56
אירוס הגלבוע Iris haynei 392777 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 57 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 343424 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 58 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343162 לבנה רוני 5 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 59 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 363514 דורון ניסים 1 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 60
אירוס הגלבוע Iris haynei 343071 רוני לבנה 5 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 61 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 363512 דורון ניסים 6 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 62
אירוס הגלבוע Iris haynei 363508 צמרת נתי 23 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 63
אירוס הגלבוע Iris haynei 343081 יאיר אור 10 במרץ 1977 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 64 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343032 לוי ניצן 28 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 65 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343232 שוקה רווק 25 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 66 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343079 וידרא מיכל 5 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 67 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343666 בוקובזה שמחה 16 במרץ 1983 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 68 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 322868 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 69 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 345093 רענן דובניץ 12 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 70 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343498 טל יניב 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 71 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 322878 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 72 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 343225 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 73 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 322876 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 74 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 363488 בן-יוסף רועי 21 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 75
אירוס הגלבוע Iris haynei 342625 דני ספיר 2 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 76 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 342693 לוי ניצן 24 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 77 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 322875 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 78 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 343777 מרכוס פנינה 25 במרץ 1981 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 79 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343344 אבי שמידע 10 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 80 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 363503 פרץ גלעדי 25 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 81 דרום הגולן: מורדות ירמוך על גבול השמורה מבחוץ
אירוס הגלבוע Iris haynei 343538 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 82 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 363497 פרץ גלעדי 24 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 83 דרום הגולן: מורדות עין גב
אירוס הגלבוע Iris haynei 363478 אסף קפלן 12 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 84
אירוס הגלבוע Iris haynei 343252 אבי שמידע 10 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 85 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343486 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 86 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 363498 פרץ גלעדי 24 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 87 דרום הגולן: מבוא חמה
אירוס הגלבוע Iris haynei 388404 מרב לבל 25 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 88 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הגלבוע Iris haynei 388401 מרב לבל 31 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 89 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 322894 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 90 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 343781 לבנה רוני 25 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 91 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 345082 עוזי 1 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 92 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343782 טל טלי 4 באפריל 1982 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 93 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343592 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 1995 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 94 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 345092 יואב גרטמן 4 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 95 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 382352 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 96 רכס הגלבע: גלבוע עלים ולקת אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 381378 הדי בן אליהו 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 97 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381407 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 98 עלים
אירוס הגלבוע Iris haynei 381434 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 99
אירוס הגלבוע Iris haynei 381644 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 100
אירוס הגלבוע Iris haynei 381317 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 101
אירוס הגלבוע Iris haynei 381676 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 102 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381286 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 103
אירוס הגלבוע Iris haynei 381295 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 104
אירוס הגלבוע Iris haynei 381296 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 105
אירוס הגלבוע Iris haynei 381304 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 106
אירוס הגלבוע Iris haynei 381307 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 107
אירוס הגלבוע Iris haynei 381310 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 108
אירוס הגלבוע Iris haynei 381318 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 109
אירוס הגלבוע Iris haynei 381321 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 110
אירוס הגלבוע Iris haynei 381325 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 111
אירוס הגלבוע Iris haynei 381330 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 112
אירוס הגלבוע Iris haynei 384654 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 113 רכס הגלבע: גלבוע עלים ולקת אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 381350 עמיחי גלעדי 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 114
אירוס הגלבוע Iris haynei 381351 עמיחי גלעדי 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 115
אירוס הגלבוע Iris haynei 381352 עמיחי גלעדי 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 116
אירוס הגלבוע Iris haynei 381353 עמיחי גלעדי 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 117
אירוס הגלבוע Iris haynei 381616 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 118
אירוס הגלבוע Iris haynei 381617 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 119
אירוס הגלבוע Iris haynei 381618 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 120
אירוס הגלבוע Iris haynei 381619 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 121
אירוס הגלבוע Iris haynei 381620 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 122
אירוס הגלבוע Iris haynei 381621 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 123
אירוס הגלבוע Iris haynei 381622 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 124
אירוס הגלבוע Iris haynei 381623 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 125
אירוס הגלבוע Iris haynei 381624 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 126
אירוס הגלבוע Iris haynei 381625 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 127
אירוס הגלבוע Iris haynei 381630 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 128
אירוס הגלבוע Iris haynei 381631 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 129
אירוס הגלבוע Iris haynei 381632 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 130
אירוס הגלבוע Iris haynei 381633 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 131
אירוס הגלבוע Iris haynei 381634 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 132
אירוס הגלבוע Iris haynei 381638 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 133
אירוס הגלבוע Iris haynei 381639 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 134
אירוס הגלבוע Iris haynei 381648 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 135
אירוס הגלבוע Iris haynei 381649 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 136
אירוס הגלבוע Iris haynei 381650 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 137
אירוס הגלבוע Iris haynei 381361 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 138
אירוס הגלבוע Iris haynei 381362 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 139
אירוס הגלבוע Iris haynei 381377 הדי בן אליהו 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 140 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381379 הדי בן אליהו 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 141 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381380 הדי בן אליהו 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 142 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381381 עמיחי גלעדי 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 143
אירוס הגלבוע Iris haynei 381513 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 144
אירוס הגלבוע Iris haynei 381514 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 145
אירוס הגלבוע Iris haynei 381515 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 146
אירוס הגלבוע Iris haynei 381516 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 147
אירוס הגלבוע Iris haynei 381517 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 148
אירוס הגלבוע Iris haynei 381518 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 149
אירוס הגלבוע Iris haynei 381519 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 150
אירוס הגלבוע Iris haynei 381520 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 151
אירוס הגלבוע Iris haynei 381525 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 152
אירוס הגלבוע Iris haynei 381526 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 153
אירוס הגלבוע Iris haynei 381527 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 154
אירוס הגלבוע Iris haynei 381528 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 155
אירוס הגלבוע Iris haynei 381529 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 156
אירוס הגלבוע Iris haynei 381530 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 157
אירוס הגלבוע Iris haynei 381531 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 158
אירוס הגלבוע Iris haynei 381532 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 159
אירוס הגלבוע Iris haynei 381533 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 160
אירוס הגלבוע Iris haynei 381539 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 161
אירוס הגלבוע Iris haynei 381540 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 162
אירוס הגלבוע Iris haynei 381541 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 163
אירוס הגלבוע Iris haynei 381542 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 164
אירוס הגלבוע Iris haynei 381543 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 165
אירוס הגלבוע Iris haynei 381544 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 166
אירוס הגלבוע Iris haynei 381545 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 167
אירוס הגלבוע Iris haynei 381546 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 168
אירוס הגלבוע Iris haynei 381547 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 169
אירוס הגלבוע Iris haynei 381552 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 170
אירוס הגלבוע Iris haynei 381553 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 171
אירוס הגלבוע Iris haynei 381554 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 172
אירוס הגלבוע Iris haynei 381555 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 173
אירוס הגלבוע Iris haynei 381556 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 174
אירוס הגלבוע Iris haynei 381560 הדי בן אליהו 12 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 175 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381561 יפתח סיני 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 176 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381562 יפתח סיני 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 177 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381563 יפתח סיני 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 178 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381460 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 179
אירוס הגלבוע Iris haynei 381466 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 180
אירוס הגלבוע Iris haynei 381467 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 181
אירוס הגלבוע Iris haynei 381468 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 182
אירוס הגלבוע Iris haynei 381469 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 183
אירוס הגלבוע Iris haynei 381470 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 184
אירוס הגלבוע Iris haynei 381478 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 185
אירוס הגלבוע Iris haynei 381479 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 186
אירוס הגלבוע Iris haynei 381480 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 187
אירוס הגלבוע Iris haynei 381481 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 188
אירוס הגלבוע Iris haynei 381482 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 189
אירוס הגלבוע Iris haynei 381483 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 190
אירוס הגלבוע Iris haynei 381484 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 191
אירוס הגלבוע Iris haynei 381485 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 192
אירוס הגלבוע Iris haynei 381486 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 193
אירוס הגלבוע Iris haynei 381487 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 194
אירוס הגלבוע Iris haynei 381492 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 195
אירוס הגלבוע Iris haynei 381493 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 196
אירוס הגלבוע Iris haynei 381494 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 197
אירוס הגלבוע Iris haynei 381498 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 198
אירוס הגלבוע Iris haynei 381499 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 199
אירוס הגלבוע Iris haynei 381500 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 200
אירוס הגלבוע Iris haynei 381501 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 201
אירוס הגלבוע Iris haynei 381502 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 202
אירוס הגלבוע Iris haynei 381503 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 203
אירוס הגלבוע Iris haynei 381504 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 204
אירוס הגלבוע Iris haynei 381505 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 205
אירוס הגלבוע Iris haynei 381506 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 206
אירוס הגלבוע Iris haynei 381507 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 207
אירוס הגלבוע Iris haynei 381512 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 208
אירוס הגלבוע Iris haynei 381609 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 209
אירוס הגלבוע Iris haynei 381610 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 210
אירוס הגלבוע Iris haynei 381611 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 211
אירוס הגלבוע Iris haynei 381612 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 212
אירוס הגלבוע Iris haynei 381613 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 213
אירוס הגלבוע Iris haynei 381614 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 214
אירוס הגלבוע Iris haynei 381615 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 215
אירוס הגלבוע Iris haynei 381626 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 216
אירוס הגלבוע Iris haynei 381627 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 217
אירוס הגלבוע Iris haynei 381628 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 218
אירוס הגלבוע Iris haynei 381629 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 219
אירוס הגלבוע Iris haynei 381635 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 220
אירוס הגלבוע Iris haynei 381636 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 221
אירוס הגלבוע Iris haynei 381637 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 222
אירוס הגלבוע Iris haynei 381640 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 223
אירוס הגלבוע Iris haynei 381641 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 224
אירוס הגלבוע Iris haynei 381642 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 225
אירוס הגלבוע Iris haynei 381643 עמיחי גלעדי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 226
אירוס הגלבוע Iris haynei 381645 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 227
אירוס הגלבוע Iris haynei 381646 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 228
אירוס הגלבוע Iris haynei 381647 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 229
אירוס הגלבוע Iris haynei 381651 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 230
אירוס הגלבוע Iris haynei 381652 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 231
אירוס הגלבוע Iris haynei 381653 עמוס סבח 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 232
אירוס הגלבוע Iris haynei 381665 מרגרטה וולצ'אק 15 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 233 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381661 יפתח סיני 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 234 רכס הגלבע: גלבוע גוש קטן ניצנים
אירוס הגלבוע Iris haynei 381662 יפתח סיני 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 235 רכס הגלבע: גלבוע עלים קטן
אירוס הגלבוע Iris haynei 381663 צופה בלתי ידוע 29 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 236 רכס הגלבע: גלבוע צהוב
אירוס הגלבוע Iris haynei 381664 יפתח סיני 15 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 237 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381666 מרגרטה וולצ'אק 15 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 238 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381277 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 239
אירוס הגלבוע Iris haynei 381279 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 240
אירוס הגלבוע Iris haynei 381280 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 241
אירוס הגלבוע Iris haynei 381283 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 242
אירוס הגלבוע Iris haynei 381284 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 243
אירוס הגלבוע Iris haynei 381285 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 244
אירוס הגלבוע Iris haynei 381282 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 245
אירוס הגלבוע Iris haynei 381287 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 246
אירוס הגלבוע Iris haynei 381289 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 247
אירוס הגלבוע Iris haynei 381291 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 248
אירוס הגלבוע Iris haynei 381292 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 249
אירוס הגלבוע Iris haynei 381293 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 250
אירוס הגלבוע Iris haynei 381294 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 251
אירוס הגלבוע Iris haynei 381298 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 252
אירוס הגלבוע Iris haynei 381300 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 253
אירוס הגלבוע Iris haynei 381302 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 254
אירוס הגלבוע Iris haynei 381305 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 255
אירוס הגלבוע Iris haynei 381306 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 256
אירוס הגלבוע Iris haynei 381309 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 257
אירוס הגלבוע Iris haynei 381311 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 258
אירוס הגלבוע Iris haynei 381312 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 259
אירוס הגלבוע Iris haynei 381316 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 260
אירוס הגלבוע Iris haynei 381319 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 261
אירוס הגלבוע Iris haynei 381326 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 262
אירוס הגלבוע Iris haynei 381329 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 263
אירוס הגלבוע Iris haynei 381331 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 264
אירוס הגלבוע Iris haynei 381668 מרגרטה וולצ'אק 15 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 265 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381669 מרגרטה וולצ'אק 15 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 266 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381672 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 267 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381673 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 268 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381675 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 269 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 383837 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 270 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381278 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 271
אירוס הגלבוע Iris haynei 381281 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 272
אירוס הגלבוע Iris haynei 381288 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 273
אירוס הגלבוע Iris haynei 381290 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 274
אירוס הגלבוע Iris haynei 381297 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 275
אירוס הגלבוע Iris haynei 381299 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 276
אירוס הגלבוע Iris haynei 381301 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 277
אירוס הגלבוע Iris haynei 381303 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 278
אירוס הגלבוע Iris haynei 381308 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 279
אירוס הגלבוע Iris haynei 381313 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 280
אירוס הגלבוע Iris haynei 381314 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 281
אירוס הגלבוע Iris haynei 381315 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 282
אירוס הגלבוע Iris haynei 381320 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 283
אירוס הגלבוע Iris haynei 381322 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 284
אירוס הגלבוע Iris haynei 381323 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 285
אירוס הגלבוע Iris haynei 381324 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 286
אירוס הגלבוע Iris haynei 381328 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 287
אירוס הגלבוע Iris haynei 381667 מרגרטה וולצ'אק 15 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 288 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381670 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 289 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381671 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 290 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 381674 מרגרטה וולצ'אק 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 291 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384617 מרגרטה וולצ'ק 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 292 רכס הגלבע: גלבוע חתך 50 מ' ארבע מטר רוחב
אירוס הגלבוע Iris haynei 384618 מרגרטה וולצ'ק 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 293 רכס הגלבע: גלבוע 250 מ"ר
אירוס הגלבוע Iris haynei 384619 יפתח סיני 8 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 294 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384621 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 295 רכס הגלבע: גלבוע נקודה
אירוס הגלבוע Iris haynei 384622 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 296 רכס הגלבע: גלבוע נקודה
אירוס הגלבוע Iris haynei 384623 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 297 רכס הגלבע: גלבוע חתך קרחת גדולה
אירוס הגלבוע Iris haynei 384624 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 298 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384625 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 299 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384626 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 300 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384627 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 301 רכס הגלבע: גלבוע נקודה
אירוס הגלבוע Iris haynei 384628 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 302 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384629 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 303 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384630 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 304 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384631 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 305 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384632 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 306 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך. חפור. צולם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384633 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 307 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחץ לחתך חפור חלקית צולם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384634 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 308 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384635 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 309 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384636 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 310 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384637 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 311 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384639 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 312 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384640 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 313 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384641 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 314 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384642 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 315 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384643 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 316 רכס הגלבע: גלבוע פסגת יצפור
אירוס הגלבוע Iris haynei 384644 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 317 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384645 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 318 מעלה גלבוע מערב שיחיה
אירוס הגלבוע Iris haynei 384650 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 319 רכס הגלבע: גלבוע בדרך הרבה הן ביער והן מעל הדרך
אירוס הגלבוע Iris haynei 384651 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 320 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384652 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 321 רכס הגלבע: גלבוע עלים חלקת אירוסם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384653 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 322 רכס הגלבע: גלבוע עלים חןקת אירוסם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384655 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 323 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384656 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 324 רכס הגלבע: גלבוע עלים חלקת אירוסם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384657 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 325 רכס הגלבע: גלבוע עלים חןקת אירוסם
אירוס הגלבוע Iris haynei 384658 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 326 רכס הגלבע: גלבוע עלים ולקת אירוסים
אירוס הגלבוע Iris haynei 384620 יפתח סיני 8 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 327 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 384638 מרגרטה וולצ'ק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 328 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 384646 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 329
אירוס הגלבוע Iris haynei 384647 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 330
אירוס הגלבוע Iris haynei 384648 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 331
אירוס הגלבוע Iris haynei 384649 מרגרטה וולצ'ק 15 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 332 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 357952 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 333 רכס הגלבע: גלבוע מחוץ לחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 357888 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 334 רכס הגלבע: גלבוע חתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 355688 יפתח סיני 8 בפברואר 2015 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 335 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 374480 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 336
אירוס הגלבוע Iris haynei 374479 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 337
אירוס הגלבוע Iris haynei 374468 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 338
אירוס הגלבוע Iris haynei 374467 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 339
אירוס הגלבוע Iris haynei 374466 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 340
אירוס הגלבוע Iris haynei 374465 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 341
אירוס הגלבוע Iris haynei 374252 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 342
אירוס הגלבוע Iris haynei 322891 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 343 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 345081 הלוי מיכל 4 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 344 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 368280 יובל ספיר 18 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 345 דרום הגולן: מבוא חמה
אירוס הגלבוע Iris haynei 374566 יפתח סיני 26 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 346 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 374365 הדי בן אליהו 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 347 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 374348 אמיר טל 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 348 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הגלבוע Iris haynei 397605 נתאי חיון 26 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 349 מתלול מבוא חמה
אירוס הגלבוע Iris haynei 355532 אמיר טל 5 בפברואר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 350 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 343665 הגר לשנר 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 351 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 355432 יפתח סיני 1 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 352 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 354678 יפתח סיני 2 במרץ 2010 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 353 רכס הגלבע: גלבוע חתך אירוסים הר ברקן צד שמאל קטע ג פרח ראשון פרט בודד פורח
אירוס הגלבוע Iris haynei 322897 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 354 דרום הגולן: מורדות עין גב מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 363483 פרץ גלעדי 27 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 355 דרום הגולן: מבוא חמה
אירוס הגלבוע Iris haynei 322874 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 356 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 374536 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 357
אירוס הגלבוע Iris haynei 374535 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 358
אירוס הגלבוע Iris haynei 374534 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 359
אירוס הגלבוע Iris haynei 374517 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 360
אירוס הגלבוע Iris haynei 374500 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 361
אירוס הגלבוע Iris haynei 374499 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 362
אירוס הגלבוע Iris haynei 374482 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 363
אירוס הגלבוע Iris haynei 374481 עמוס סבח 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 364
אירוס הגלבוע Iris haynei 374477 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 365
אירוס הגלבוע Iris haynei 374476 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 366
אירוס הגלבוע Iris haynei 374475 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 367
אירוס הגלבוע Iris haynei 374474 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 368
אירוס הגלבוע Iris haynei 374473 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 369
אירוס הגלבוע Iris haynei 374469 אורית כץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 370
אירוס הגלבוע Iris haynei 374407 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 371
אירוס הגלבוע Iris haynei 374406 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 372
אירוס הגלבוע Iris haynei 374405 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 373
אירוס הגלבוע Iris haynei 374404 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 374
אירוס הגלבוע Iris haynei 374393 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 375
אירוס הגלבוע Iris haynei 374392 עמיחי גלעדי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 376
אירוס הגלבוע Iris haynei 374310 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 377
אירוס הגלבוע Iris haynei 374309 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 378
אירוס הגלבוע Iris haynei 374308 עמוס סבח 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 379
אירוס הגלבוע Iris haynei 374264 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 380
אירוס הגלבוע Iris haynei 374263 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 381
אירוס הגלבוע Iris haynei 374262 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 382
אירוס הגלבוע Iris haynei 374261 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 383
אירוס הגלבוע Iris haynei 374260 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 384
אירוס הגלבוע Iris haynei 374259 מרגרטה וולצ'אק 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 385
אירוס הגלבוע Iris haynei 343742 מיכה לבנה 22 במרץ 1984 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 386 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357920 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 387 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 354906 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 388 רכס הגלבע: גלבוע עלים וניצן
אירוס הגלבוע Iris haynei 357926 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 389 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 357914 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 390 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך. חפור. צולם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357900 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 391 רכס הגלבע: גלבוע חתך קרחת גדולה
אירוס הגלבוע Iris haynei 343722 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 392 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357899 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 393 רכס הגלבע: גלבוע נקודה
אירוס הגלבוע Iris haynei 343548 מרכוס פנינה 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 394 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357898 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 395 רכס הגלבע: גלבוע נקודה
אירוס הגלבוע Iris haynei 357903 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 396 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 343664 רוני כשר 28 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 397 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343747 טל שמרי 9 באפריל 1991 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 398 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343749 יובל ספיר 16 במרץ 1999 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 399 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 360198 מרגרטה וולצ'אק 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 400 רכס הגלבע: גלבוע 250 מ"ר
אירוס הגלבוע Iris haynei 337354 תצפיות רת"ם 28 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 401 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343750 שיר ורד 19 בפברואר 1996 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 402 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343720 פלבס מעין 28 באפריל 1991 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 403 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343761 גומא חמוטל 21 באוקטובר 1991 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 404 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343746 הגר לשנר 24 במרץ 1989 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 405 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343272 יוסי גולד 16 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 406 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343264 אבי שמידע 10 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 407 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343748 אבי שמידע 10 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 408 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357957 מרגרטה וולצ'אק 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 409 רכס הגלבע: גלבוע חתך 50 מ' ארבע מטר רוחב
אירוס הגלבוע Iris haynei 357916 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 410 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 357910 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 411 רכס הגלבע: גלבוע חתך בקרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 357935 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 412 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 357933 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 413 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 357902 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 414 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 343721 שביט ספיר 29 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 415 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357915 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 416 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחץ לחתך חפור חלקית צולם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343737 עופר כהן 26 במרץ 1927 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 417 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357909 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 418 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 343736 וידרא מיכל 26 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 419 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343745 יואב גרטמן 7 במרץ 1989 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 420 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343696 אבי שמידע 10 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 421 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 354905 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 422 רכס הגלבע: גלבוע עלים
אירוס הגלבוע Iris haynei 357908 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 423 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 357959 מרגרטה וולצ'אק 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 424 רכס הגלבע: גלבוע 250 מר
אירוס הגלבוע Iris haynei 343741 הגר לשנר 16 בינואר 1983 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 425 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343261 אבי שמידע 10 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 426 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343740 פינקלשטיין מיכל 4 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 427 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343751 אבי שמידע 27 במרץ 1997 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 428 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343779 מרכוס פנינה 9 במרץ 1982 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 429 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343778 מרכוס פנינה 25 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 430 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343568 מיכה לבנה 22 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 431 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343524 דגן ניצה 28 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 432 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343753 יואב גרטמן 1 באפריל 1996 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 433 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343296 יוסי גולר 26 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 434 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 343295 גולד יוסי 23 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 435 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 357918 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 436 רכס הגלבע: גלבוע נקודה בחתך
אירוס הגלבוע Iris haynei 357934 מרגרטה וולצ'אק 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 437 רכס הגלבע: גלבוע נקודה מחוץ לחתך קרחת
אירוס הגלבוע Iris haynei 355159 אמיר טל 6 במרץ 2012 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 438 רכס הגלבע: גלבוע מס פרחים= 10 מס ניצנים=19
אירוס הגלבוע Iris haynei 343752 אבי שמידע 4 באפריל 1997 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 439 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 354910 20 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 440 רכס הגלבע: גלבוע גוש קטן ניצנים
אירוס הגלבוע Iris haynei 322871 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 441 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 321432 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 442 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 322873 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 443 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 355438 יפתח סיני 1 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 444 רכס הגלבע: גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 345175 יואל בן-יוסף 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 445 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הגלבוע Iris haynei 322869 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 446 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע
אירוס הגלבוע Iris haynei 345178 יואל בן-יוסף 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20haynei/ 447 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם