ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נופר צהוב Nuphar lutea 385784 דר בן נתן 23 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 1 עין תאו
נופר צהוב Nuphar lutea 380010 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 2 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379974 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 3 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379954 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 4 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379933 אורי סולימני 13 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 5 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370017 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 6 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370016 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 7 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 357334 נעם מצרי 14 באוקטובר 2014 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 8 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364866 מימי רון 20 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 9 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 372945 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 10 עמק החולה: עמק החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 347547 עמית מנדלסון 23 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 11 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 354206 בן רוזנברג 14 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 12 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 354205 בן רוזנברג 14 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 13 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 357438 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 14 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 357436 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 15 שרון דרומי: ירקון כיסוי כמעט מלא של הבריכה
נופר צהוב Nuphar lutea 357463 דותן רותם 29 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 16 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 360373 מרגרטה וולצ'אק 19 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 17 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 380029 אורי סולימני 22 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 18 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380028 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 19 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380027 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 20 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380026 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 21 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380025 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 22 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380024 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 23 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380023 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 24 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380022 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 25 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380021 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 26 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380020 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 27 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380019 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 28 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380018 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 29 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380017 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 30 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380016 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 31 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380014 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 32 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380013 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 33 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380009 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 34 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380008 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 35 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380007 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 36 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380006 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 37 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380005 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 38 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380002 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 39 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380001 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 40 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380000 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 41 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379999 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 42 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379998 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 43 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379997 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 44 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379995 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 45 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379994 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 46 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379993 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 47 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379992 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 48 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379991 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 49 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379989 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 50 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379988 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 51 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379987 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 52 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379986 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 53 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379985 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 54 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379984 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 55 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379983 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 56 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379982 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 57 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379981 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 58 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379980 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 59 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379979 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 60 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379978 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 61 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379977 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 62 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379976 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 63 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379975 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 64 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379972 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 65 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379970 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 66 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379969 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 67 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379968 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 68 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379967 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 69 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379965 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 70 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379964 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 71 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379963 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 72 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379962 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 73 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379961 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 74 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379960 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 75 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379959 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 76 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379957 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 77 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379956 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 78 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379955 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 79 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379952 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 80 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379951 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 81 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379950 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 82 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379949 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 83 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379948 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 84 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379945 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 85 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379944 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 86 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379943 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 87 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379942 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 88 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379940 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 89 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379939 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 90 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379937 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 91 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379936 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 92 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379935 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 93 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379934 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 94 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369972 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 95 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 341879 עזרא אורית 27 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 96 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 369969 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 97 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369968 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 98 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369967 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 99 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369965 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 100 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369964 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 101 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369963 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 102 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369961 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 103 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369960 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 104 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369959 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 105 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369958 אורי סולימני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 106 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369957 יאיר פרידברג 13 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 107 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 369956 יאיר פרידברג 20 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 108 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 369954 ירין טייטלר 10 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 109 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369962 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 110 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 341865 יובל ספיר 25 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 111 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341835 א. שמואלי 20 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 112 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341881 עזרא אורית 30 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 113 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341880 עזרא אורית 19 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 114 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341837 נח נפתולסקי 26 בנובמבר 1932 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 115 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364863 מימי רון 20 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 116 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364864 מימי רון 20 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 117 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364869 מרגרטה וולצ'אק 12 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 118 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364889 זאב קולר 8 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 119 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364867 אמיר רז 18 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 120 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 341838 חננאל בושרי 4 ביולי 1955 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 121 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364868 מרגרטה וולצ'אק 12 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 122 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364880 זאב קולר 14 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 123 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 360372 מאור פרנטה 13 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 124 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 357328 אורי סולימני 21 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 125 שרון דרומי: ירקון נעקרו מהמים 3 נופרים
נופר צהוב Nuphar lutea 360422 מאור פרנטה 20 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 126 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364879 מרגרטה וולצ'אק 14 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 127 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364877 מרגרטה וולצ'אק 14 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 128 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364874 מרגרטה וולצ'אק 4 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 129 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364870 מרגרטה וולצ'אק 12 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 130 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364871 מרגרטה וולצ'אק 12 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 131 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 341936 שיר ורד 31 במאי 1900 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 132 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341932 שיר ורד 5 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 133 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341922 יובל קרו 28 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 134 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364888 זאב קולר 4 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 135 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 364878 מרגרטה וולצ'אק 14 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 136 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 341871 שיר ורד 2 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 137 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341864 א. ג'קסון 9 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 138 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341859 שיר ורד 8 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 139 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341853 שיר ורד 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 140 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341866 עופר כהן 11 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 141 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341858 יואב גרטמן 17 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 142 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341875 אבי שמידע 17 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 143 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 370026 אורי סולימני 5 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 144 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370024 אורי סולימני 11 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 145 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370025 אורי סולימני 5 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 146 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370022 אורי סולימני 11 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 147 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369976 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 148 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369996 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 149 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 364865 מימי רון 20 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 150 שרון דרומי: ירקון
נופר צהוב Nuphar lutea 343904 אורי פרגמן-ספיר 21 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 151 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347505 א. גריזי 7 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 152 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 344164 דוכס ראובן 1 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 153 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347296 עברי יריב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 154 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347258 מנדלסון עמית 13 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 155 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347257 י.מורדר 6 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 156 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347256 נעמי פינברון 7 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 157 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364887 אשכנזי שוש 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 158 עמק החולה: דרום עמק החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 347297 עברי יריב 10 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 159 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347181 דני זהרי 19 בספטמבר 1951 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 160 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 372946 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 161 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 372947 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 162 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 347107 שיר ורד 13 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 163 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347180 אלכסנדר איג 27 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 164 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347183 י.בלדינגער 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 165 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347182 י.בלדינגער 25 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 166 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347179 א. שמואלי 27 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 167 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347066 נעמי פינברון 23 באפריל 1952 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 168 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347185 י.גליל,י.סגל 19 בספטמבר 1957 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 169 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347068 כהן יוסף 29 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 170 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364881 טליה אורון 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 171 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 364885 ועדיה יוסי 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 172 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 364884 אשכנזי שוש 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 173 עמק החולה: ימת החולה .נעלמו מגבול מע' של הגומא
נופר צהוב Nuphar lutea 364872 טליה אורון 18 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 174 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 364883 אשכנזי שוש 16 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 175 עמק החולה: ימת החולה בשלבי התפוררות
נופר צהוב Nuphar lutea 347184 ח.גינסבורג 17 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 176 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347067 סטודנטים 25 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 177 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364882 טליה אורון 13 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 178 עמק החולה: ימת החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 368223 רן לוטן 10 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 179 עמק החולה: עמק החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 347546 חנן סבר 5 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 180 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347545 משאלי גולן 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 181 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347544 שמואל בר-שי 27 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 182 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347542 מוטי ריבה 4 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 183 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364886 גלילי משה 12 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 184 עמק החולה: עמק החולה בתוך המים
נופר צהוב Nuphar lutea 347543 נאמן מוריה 26 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 185 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347548 אורית גרייף 15 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 186 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 369951 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 187 עמק החולה: עמק החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 369952 יפעת ארצי 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 188 עמק החולה: עמק החולה
נופר צהוב Nuphar lutea 341814 נח נפתולסקי 1 במרץ 1919 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 189 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 364861 טליה אורון 11 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 190 עמק החולה: ארץ פלגי מים השבה
נופר צהוב Nuphar lutea 364859 דותן רותם 10 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 191 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 364862 דותן רותם 16 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 192 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 364860 דותן רותם 25 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 193 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה הועתק ב-2005
נופר צהוב Nuphar lutea 343926 דליה גרינברג 6 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 194 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 343925 רון זוהר 25 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 195 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 369949 רותם שדה 8 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 196 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 369950 רותם שדה 8 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 197 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 341870 יואל מלמד 24 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 198 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 344084 נח נפתולסקי 30 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 199 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 344085 מיכאל זהרי 16 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 200 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 344150 חווה להב 4 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 201 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 343903 יהושע שקדי 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 202 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 343897 רון זוהר 2 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 203 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 343884 עופר כהן 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 204 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 343883 יואב גרטמן 10 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 205 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 344194 חווה להב 4 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 206 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 347504 נעמי פינברון 25 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 207 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341836 אלכסנדר איג 21 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 208 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341834 אלכסנדר איג 18 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 209 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 341806 אלכסנדר איג 21 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 210 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 369953 מרגרטה וולצ'אק 11 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 211 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נופר צהוב Nuphar lutea 341940 אורי פרגמן-ספיר 9 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 212 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 380015 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 213 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379996 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 214 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379990 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 215 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379973 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 216 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380012 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 217 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380011 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 218 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380004 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 219 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 380003 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 220 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379966 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 221 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379958 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 222 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379947 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 223 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379946 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 224 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379941 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 225 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 341909 אורית ושמיר 26 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 226 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
נופר צהוב Nuphar lutea 369991 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 227 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370004 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 228 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370003 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 229 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370002 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 230 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369980 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 231 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369955 אורי סולימני 13 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 232 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370023 אורי סולימני 11 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 233 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369974 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 234 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370018 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 235 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370006 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 236 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370021 אורי סולימני 21 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 237 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370020 אורי סולימני 22 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 238 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370019 אורי סולימני 22 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 239 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370015 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 240 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370014 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 241 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370013 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 242 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370012 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 243 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370011 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 244 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370010 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 245 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370009 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 246 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370008 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 247 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370007 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 248 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370005 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 249 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369994 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 250 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370001 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 251 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369990 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 252 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 370000 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 253 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369999 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 254 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369998 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 255 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369997 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 256 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369995 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 257 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369993 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 258 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369992 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 259 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369989 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 260 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369988 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 261 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369987 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 262 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369986 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 263 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369985 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 264 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369983 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 265 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369982 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 266 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369981 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 267 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369970 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 268 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369984 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 269 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369971 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 270 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369966 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 271 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369979 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 272 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369978 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 273 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369977 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 274 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369975 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 275 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 369973 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 276 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379971 אורי סולימני 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 277 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379953 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 278 שרון דרומי: ירקון *************
נופר צהוב Nuphar lutea 379938 אורי סולימני 26 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Nuphar%20lutea/ 279 שרון דרומי: ירקון *************