ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 330049 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 1 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 359255 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 330050 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 3 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 330048 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 4 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 359254 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 5 שרון דרומי: שפך שורק
נורית הביצות Ranunculus ophioglossifolius 330051 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20ophioglossifolius/ 6 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם