ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 395844 יאיר אור 30 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 1 הר קטע, קרטונים. דרום לצומת מגדל-שמס - נמרוד.
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 395220 רון פרומקין 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 2 כתף החרמון
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 395066 יאיר אור 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 3 הר קטע, קרטונים
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 394146 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 4 מסיל ע'סניה
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 393008 דר בן נתן 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 5 הר קטע
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348542 א. שמאלי 21 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 6 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346750 אבינועם דנין 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346615 יאיר אור 12 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348200 מיכאל זהרי 18 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 327663 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 10 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 327664 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366194 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 12 כתף החרמון: חרמון
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348274 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348229 א. שמאלי 7 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 14 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346395 ברנס יעל 22 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366192 פבזנר דרור 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346950 אורי פרגמן-ספיר 13 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366193 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 18 צפון הגולן: במת הגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 347175 פ.ויסמן 6 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 19 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 347734 עברי יריב 30 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 20 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348148 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346495 יובל ספיר 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 347600 שיר ורד 7 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 23 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348275 דוכס ראובן 21 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346394 יובל ספיר 20 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 25 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348231 יעלה ויוסי 7 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348230 א. שמאלי 29 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 27 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346341 יובל ספיר 31 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 28 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348656 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348630 יואב גרטמן 22 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348164 נח נפתולסקי 9 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 31 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346388 יובל ספיר 1 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 32 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 390381 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 33 צפון הגולן: במת הגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 389203 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366196 דידי קפלן 18 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 391045 שמשון ולוטקר 3 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 36 עין ג'ואיזה
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 390749 דידי קפלן 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 37 כתף החרמון: חרמון
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 390911 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346948 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 372427 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 372426 רעות לוריא 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 41 רכס בשנית
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346965 א. ליסטון 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 347686 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 43 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 348163 א. שמאלי 9 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 44 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 371187 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן כתם של מאות פרטים, ניתן לראות את הריכוז בתמונה
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 346701 יובל ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 46 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366195 פבזנר דרור 21 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 368335 מימי רון 26 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 48 בין עין ג'ואיזה לתל סמקת
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 371188 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 366191 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 50 צפון הגולן: יער אודם
נורית קושטא Ranunculus constantinopolitanus 347679 מיכאל ברוידה 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20constantinopolitanus/ 51 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם