ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נטופית רפואית Althaea officinalis 348554 מיכאל זהרי 29 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 1 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368154 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 2 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
נטופית רפואית Althaea officinalis 343354 אלכסנדר איג 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 3 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368160 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 4 שרון צפוני: בקעת הנדיב
נטופית רפואית Althaea officinalis 368144 נעם עביצל 2 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 5 שרון צפוני: בקעת הנדיב
נטופית רפואית Althaea officinalis 373518 יעל אורגד 2 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 6 שרון צפוני: בקעת הנדיב
נטופית רפואית Althaea officinalis 368155 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 7 שרון צפוני: חמרה בנימינה
נטופית רפואית Althaea officinalis 343322 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 8 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 373519 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 9 עמק החולה: עמק החולה
נטופית רפואית Althaea officinalis 368150 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 10 צפון הגולן: מורדות גולן
נטופית רפואית Althaea officinalis 368148 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 11 עמק החולה: עמק החולה
נטופית רפואית Althaea officinalis 361141 דידי קפלן 7 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 12 צפון הגולן: מורדות גולן יש באחו ליד המילות
נטופית רפואית Althaea officinalis 361138 בקרמן שאול 12 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 13 צפון הגולן: מורדות גולן
נטופית רפואית Althaea officinalis 368153 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 14 שרון צפוני: חמרה חדרה
נטופית רפואית Althaea officinalis 341223 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 15 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368158 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 16 חולות: חולות פלמחים
נטופית רפואית Althaea officinalis 368146 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 17 עמק החולה: נחלי דן
נטופית רפואית Althaea officinalis 347537 מרגלית נעמי 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 18 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368151 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 19 עמק החולה: עמק החולה
נטופית רפואית Althaea officinalis 368149 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 20 עמק החולה: עמק החולה
נטופית רפואית Althaea officinalis 361142 גלילי משה 23 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 21 עמק החולה: עמק החולה
נטופית רפואית Althaea officinalis 347507 דני זהרי 6 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 22 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 347538 שאולי בקרמן 11 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 23 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368156 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 24 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
נטופית רפואית Althaea officinalis 343980 אלכסנדר איג 21 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 25 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 368159 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 26 חולות: חולות פלמחים
נטופית רפואית Althaea officinalis 368157 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 27 חולות: רכס כורכר הבונים
נטופית רפואית Althaea officinalis 344690 מיכאל זהרי 5 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 28 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 348555 נעמי פינברון 22 במאי 1952 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 29 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 343787 אלכסנדר איג 12 בספטמבר 1923 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 30 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
נטופית רפואית Althaea officinalis 383968 מימי רון 15 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 31 אחו בנימינה
נטופית רפואית Althaea officinalis 368147 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 32 צפון הגולן: מורדות גולן
נטופית רפואית Althaea officinalis 368145 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 33 עמק החולה: נחלי דן
נטופית רפואית Althaea officinalis 368152 אורי פרגמן-ספיר 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20officinalis/ 34 עמק החולה: עמק החולה