ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נימפאה לבנה Nymphaea alba 392155 חגי שלמה 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 1 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330121 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330118 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 3 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330120 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1927 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330127 תצפיות רת"ם 29 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 5 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330125 תצפיות רת"ם 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 6 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330119 תצפיות רת"ם 15 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 7 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 355918 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 8 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359252 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 9 שרון צפוני: חמרה חדרה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330122 תצפיות רת"ם 1 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 10 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330126 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 11 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330124 תצפיות רת"ם 7 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 12 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359251 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 13 שרון צפוני: חמרה חדרה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359250 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 14 שרון צפוני: נחל חדרה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359253 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359249 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 16 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 359248 אורי פרגמן-ספיר 1 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 17 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 330123 תצפיות רת"ם 8 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 18 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נימפאה לבנה Nymphaea alba 355932 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 19 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364890 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 20 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364891 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 21 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364894 טליה אורון 28 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 22 עמק החולה: ימת החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364895 דידי קפלן 24 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 23 עמק החולה: עמק החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 368121 הגר לשנר 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 24 עמק החולה: עמק החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364892 טליה אורון 27 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 25 עמק החולה: עמק החולה
נימפאה לבנה Nymphaea alba 364896 גלילי משה 9 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Nymphaea%20alba/ 26 עמק החולה: עמק החולה