ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נענת המים Mentha aquatica 347509 ד.יפה 10 באוגוסט 1954 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 1 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 327713 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343289 רוחמה ברלינר 1 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 3 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343440 רוחמה ברלינר 27 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 4 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 342615 אילנה אדר 20 בספטמבר 1953 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 341234 אלכסנדר איג 14 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 6 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 341540 רבקה דולברגר 15 בספטמבר 1951 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 7 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 327714 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364467 אורן דניאל 28 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 9 צפון הגולן: מורדות גולן
נענת המים Mentha aquatica 346957 עברי יריב 23 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 346600 אבינועם דנין 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 11 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 327690 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 12 עמק החולה: נחל שניר מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347364 ועדיה יוסי 23 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 13 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347244 עברי יריב 30 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 14 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364475 ועדיה יוסי 6 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 15 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364469 אורן דניאל 4 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 16 עמק החולה: אבל בית מעכה
נענת המים Mentha aquatica 347713 נעמי פינברון 3 באוקטובר 1944 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 17 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 327699 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 18 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343987 מיכאל זהרי 12 באוקטובר 1927 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 19 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 327701 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 20 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343818 אלכסנדר איג 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 21 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 341803 אלכסנדר איג 19 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 22 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 341742 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1921 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 23 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343458 דני זהרי 11 בספטמבר 1940 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 24 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 346318 אבי שמידע 26 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 25 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347267 פר שלוטר 30 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 26 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347101 עוז גולן 10 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 27 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 348395 נעמי גורדון 3 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 28 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364477 ועדיה יוסי 1 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 29 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 347809 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347877 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343658 אלכסנדר איג 22 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 32 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 345889 עוז גולן 28 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 33 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 348214 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 392335 יפעת ארצי 4 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים אין פריחה, זיהוי ודאי כשיפרח
נענת המים Mentha aquatica 392336 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 392337 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 37 עמק החולה: נחלי דן
נענת המים Mentha aquatica 343455 אלכסנדר איג 15 באוקטובר 1921 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 38 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347266 ועדיה יוסי 12 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 39 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 386634 מרב לבל 30 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 40 גבעות אלונים - שפרעם: נחל ציפורי
נענת המים Mentha aquatica 364464 כספי סיגל 13 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 41 צפון הגולן: מורדות גולן
נענת המים Mentha aquatica 343986 נח נפתולסקי 30 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 42 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343457 נעמי פינברון 26 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 43 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347081 א. שמאלי 1 בנובמבר 1924 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 44 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364433 טליה אורון 2 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 45 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364485 שליכטר מיקי 1 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 46 עמק החולה: ימת החולה ריבוע 9
נענת המים Mentha aquatica 364482 ועדיה יוסי 4 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 47 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 383969 מימי רון 13 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 48 אחו בנימינה
נענת המים Mentha aquatica 343456 אלכסנדר איג 19 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 49 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343459 שיר ורד 5 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 50 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 360395 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 51 שרון צפוני: בקעת הנדיב מכ שנרשם כנענת הכדורים זאת נענת המים
נענת המים Mentha aquatica 343660 שיר ורד 12 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 52 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 343659 דוכס ראובן 21 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 53 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 357994 מרגרטה וולצ'אק 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 54 שרון צפוני: בקעת הנדיב הרבה. יש לברר זיהוי
נענת המים Mentha aquatica 342614 דני זהרי 5 בספטמבר 1951 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 341394 מיכאל זהרי 22 במאי 1958 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 56 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364465 אורן דניאל 12 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 57 צפון הגולן: מורדות גולן
נענת המים Mentha aquatica 364463 אורן דניאל 28 באוקטובר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 58 צפון הגולן: מורדות גולן
נענת המים Mentha aquatica 347878 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347808 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 348394 מרגלית נעמי 8 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 61 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 367979 יאיר אור 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 62 עמק החולה: נחלי דן
נענת המים Mentha aquatica 376983 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 63 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 376984 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 64 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364483 שליכטר מיקי 9 באוקטובר 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 65 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 347144 וייל גיתי 17 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 66 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364481 ועדיה יוסי 30 ביולי 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 67 עמק החולה: ימת החולה אדמה-02
נענת המים Mentha aquatica 364479 ועדיה יוסי 16 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 68 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364476 ועדיה יוסי 18 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 69 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364474 ועדיה יוסי 23 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 70 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364471 ועדיה יוסי 13 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 71 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364468 ועדיה יוסי 26 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 72 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364462 ועדיה יוסי 11 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 73 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364454 ועדיה יוסי 4 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 74 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364452 ועדיה יוסי 13 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 75 עמק החולה: ימת החולה מים-001
נענת המים Mentha aquatica 364486 שליכטר מיקי 28 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 76 עמק החולה: ימת החולה מים-001
נענת המים Mentha aquatica 364432 טליה אורון 9 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 77 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364442 טליה אורון 31 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 78 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364480 שליכטר מיקי 7 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 79 עמק החולה: ימת החולה אדמה-05
נענת המים Mentha aquatica 364478 שליכטר מיקי 12 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 80 עמק החולה: ימת החולה אדמה-07
נענת המים Mentha aquatica 364473 ועדיה יוסי 28 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 81 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364472 ועדיה יוסי 3 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 82 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364470 ועדיה יוסי 2 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 83 עמק החולה: ימת החולה אדמה-01
נענת המים Mentha aquatica 364466 ועדיה יוסי 1 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 84 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364458 ועדיה יוסי 16 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 85 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 354178 יפעת ארצי 15 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 86 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364446 ועדיה יוסי 20 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 87 עמק החולה: ימת החולה 20% כיסוי
נענת המים Mentha aquatica 364419 טליה אורון 20 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 88 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364456 ועדיה יוסי 7 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 89 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364420 טליה אורון 8 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 90 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364421 טליה אורון 16 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 91 עמק החולה: ימת החולה 2 מ' רוחב
נענת המים Mentha aquatica 364424 טליה אורון 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 92 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364437 טליה אורון 9 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 93 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364427 טליה אורון 20 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 94 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364453 ועדיה יוסי 13 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 95 עמק החולה: ימת החולה אדמה-03
נענת המים Mentha aquatica 364447 ועדיה יוסי 20 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 96 עמק החולה: ימת החולה 10% כיסוי
נענת המים Mentha aquatica 364445 טליה אורון 25 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 97 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364444 טליה אורון 26 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 98 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364429 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 99 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364410 טליה אורון 14 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 100 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364409 טליה אורון 18 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 101 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364426 טליה אורון 1 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 102 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 347198 ש.לינקרם 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 103 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 347030 ועדיה יוסי 25 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 104 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364443 טליה אורון 29 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 105 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364440 טליה אורון 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 106 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364439 טליה אורון 29 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 107 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364438 טליה אורון 8 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 108 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364436 טליה אורון 21 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 109 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364435 טליה אורון 23 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 110 עמק החולה: ימת החולה רובע לפני התעלה ממערב למדל רם
נענת המים Mentha aquatica 364434 טליה אורון 28 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 111 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364431 טליה אורון 8 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 112 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364430 טליה אורון 20 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 113 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364428 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 114 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364425 טליה אורון 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 115 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364422 טליה אורון 1 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 116 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364414 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 117 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364418 טליה אורון 20 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 118 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364412 טליה אורון 24 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 119 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364423 טליה אורון 29 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 120 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364441 טליה אורון 1 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 121 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364413 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 122 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 369778 נתן באינוסוביץ 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 123 עמק החולה: עמק החולה
נענת המים Mentha aquatica 369780 מור קובי 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 347895 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 125 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364417 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 126 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 364415 חוה גולדשטיין 24 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 364411 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 128 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 364408 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 129 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 364416 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 130 עמק החולה: ארץ פלגי מים
נענת המים Mentha aquatica 348310 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 131 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 364406 יפתח סיני 8 בנובמבר 2007 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 132 ימים: כנרת
נענת המים Mentha aquatica 347080 נעמי פינברון 3 בנובמבר 1950 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 133 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
נענת המים Mentha aquatica 367978 יאיר אור 16 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 134 צפון הגולן: מורדות גולן הרחיבו את הישוב. לא קיים יותר
נענת המים Mentha aquatica 378007 יפעת ארצי 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 135 עמק החולה: ימת החולה
נענת המים Mentha aquatica 364484 שליכטר מיקי 15 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Mentha%20aquatica/ 136 עמק החולה: ימת החולה