ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 359979 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 1
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 359978 מרגרטה וולצ'אק 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 2
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370412 מרגרטה וולצ'אק 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 3
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370411 מרגרטה וולצ'אק 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 4
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 327748 תצפיות רת"ם 1 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 5 מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370413 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 6
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370410 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 7
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370409 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 8
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370408 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 9
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370407 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 10
נץ-חלב הרודיאני Ornithogalum sp. nova 370414 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20sp.%20nova/ 11