ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 368512 יאיר אור 31 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 1 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 372576 בר שמש 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 2 נחל סמך משיחה עם יובל ספיר, הנ.צ לא טוב ואינו בנחל אלא ברמה מעל. חיפשנו ולא מצאנו. גם בנקודה לא רחוקה שישנה תצפית של יאיר אור לא נמצא המין
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 345641 יובל ספיר 26 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 3 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 372577 בר שמש 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 4 אחו נוב הגענו בשני תאריכים שונים השנה והמין לא נמצא. גם יאיר אור דיווח שלא מצא אותם השנה. אולי לא פורחים בכל שנה?
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 372419 בר שמש 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 5 אחו נוב סביר המין עדיין קיים בשטח, ייתכן שהגענו מוקדם מידי. נצפו עלים ללא כל התחלה של ניצן או עמוד תפרחת שמזכירים עלי נץ-חלב שטוח-עלים. רצוי לחזור שוב
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 360610 אורי פרגמן-ספיר 27 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
נץ-חלב שטוח-עלים Ornithogalum platyphyllum 345500 מיכאל ברוידה 2 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20platyphyllum/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם